Обучават медицински сестри и техни колеги как до борят бърнаут синдрома

бърнаут синдром

Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи стартира кампания „Да работим в хармония“.

Първата инициатива на кампанията е провеждането на онлайн семинар на тема „Професионално изпепеляване и управление на персонала в условията на коронакриза: Ръководство за професионалисти по здравни грижи“ с основен лектор професорът по психиатрия и медицинска психология акад. проф. д-р Дроздстой Стоянов, както и д-р Кристина Стоянова, асистент в Югозападния университет „Неофит Рилски“ и член на изследователски екип към Медицински университет – Пловдив.

Идеята за този семинар е на Райна Бояджиева – председател на Регионална колегия на БАПЗГ-Варна. Обучението се провежда в две поредни съботи, за да се даде възможност на повече медицински специалисти да се включат в него, информират от БАЗПГ.

За участие в първия семинар, проведен на 13 февруари, са се записали 98 професионалисти по здравни грижи от цялата страна. Преди старта на обучението те получиха по пощата безплатен учебник „Личност, психоклимат и синдром на професионалното изпепеляване. Ръководство за диагностика и превенция на Бърнаут синдрома при здравни професионалисти“ под редакцията на акад. Дроздстой Стоянов.

Той е представил трите феномена на Бърнаут – „Емоционално изтощение“, „Деперсонализация“ и „Намалени постижения в работата“. Акад. Стоянов е представил и данни от изследване за Синдрома на прегарянето сред различни групи медицински специалисти и учители, направено преди две години. Според проучването огромна част от работещите медицински специалисти в онкологията, палиативните грижи, интензивните отделения и спешната помощ страдат от някаква степен на професионално прегаряне. Причините са много – критични ситуации, изискващи бързи решения и реакции с огромна отговорност, голямо натоварване заради кадровия недостиг, невъзможност да помогнеш на някои пациенти с тежки заболявания, преумора, неудовлетвореност и други. В някои случаи преместването от едно лечебно звено в друго помага на специалиста да намери нужното равновесие. В условията на пандемия обаче опасността от появата на Бърнаут синдрома се увеличава заради по-напрегнатото работно ежедневие. Затова усилията в посока на превенцията на такива състояния трябва да се увеличат.

Д-р Кристина Стоянова е представила опасността от енергийния дисбаланс, който може да отключи Бърнаут и значението на емоционалната интелигентност. Тя се е спряла на факторите, предизвикващи стрес, които имат потенциал да дадат тласък за прегаряне в професионален и семеен план, отбелязват от БАЗПГ.

Тя е представила и Салутогенезата (от лат. Salutogenesis – наука за създаването и поддържането на здравето), създадена през 70-те години на миналия век от медицинския социолог Аарон Антоновски. Според това виждане всеки човек има в себе си вродени механизми, които могат да го предпазват в трудни ситуации – например чувство за съгласуваност, свързаност, здравомислие, социална и емоционална интелигентност, културен капитал, научена находчивост, свързаност, научен оптимизъм, чувство за хумор.

По време на обучението участниците са получавали определени задачи, имали са възможност да задават въпроси и да споделят свой личен опит.

Втората част на семинара ще се проведе на 20 февруари 2021.

Източник:zdrave.net

Leave a Reply