Aspen се задължава да намали с до 73% цените на шест противоракови лекарства

противоракови лекарства

Европейската комисия направи ангажиментите, предложени от Aspen, правно обвързващи съгласно антитръстовите правила на ЕС.

Aspen трябва да намали в Европа цените си на шест противоракови лекарства от критично значение средно със 73%. Освен това Aspen трябва да гарантира през значителен период от време непрекъснати доставки на тези лекарства, чийто патент е изтекъл. Намалените цени ще бъдат максималните, които Aspen може да начислява през следващите десет години. Те ще започнат да се прилагат още от 1 октомври 2019 г. Aspen гарантира доставката на лекарствата през следващите пет години, а за допълнителен период от пет години или ще продължи да ги доставя, или ще преотстъпи на други доставчици своето разрешително за търговия.

На 15 май 2017 г. Комисията обяви официално разследване на ценовите практики на Aspen по отношение на шест критично важни противоракови лекарства с изтекъл патент, използвани главно за лечение на левкемия и други хематологични ракови заболявания.

След като придобива противораковите лекарствата от друго дружество, през 2012 г. Aspen започва постепенно да увеличава цените си, често с няколкостотин процента, във всички държави в Европа, в които продава лекарствата. Анализът на Комисията на счетоводните данни на Aspen показа, че след увеличенията на цените в Европа Aspen постоянно е реализирало много големи печалби от продажбата на тези лекарства в Европа както в абсолютно изражение, така и в сравнение с равнищата на печалбите на подобни дружества в отрасъла.

Цените на Aspen са надвишавали съответните му разходи средно с почти 300%, дори като се предвиди разумен марж на печалбата, макар между продуктите и държавите да са съществували разлики.

Разследването на Комисията не разкри каквито и да е основателни причини за много високите равнища на печалбите на Aspen. По-специално лекарствата на Aspen са били с изтекъл патент в продължение на 50 години, което означава, че всички инвестиции в научноизследователска и развойна дейност вече са били отдавна рентабилизирани.

Aspen е могло да постигне тези увеличения на цените, тъй като пациентите и лекарите в повечето случаи са нямали алтернативи на употребата на точно тези противоракови лекарства. Когато националните органи са се опитали да се противопоставят на исканията на Aspen за повишаване на цените, Aspen е стигнало дотам да заплашва да извади лекарствените продукти от списъка с лекарства, подлежащи на реимбурсиране, а в някои случаи дори е било готово да спре нормалните им доставки за пазара.

Практиките на Aspen обхващаха цялото Европейско икономическо пространство (ЕИП), въпреки че не всяко лекарство се продава във всяка държава. Поради това Комисията установи сериозни опасения, че поведението на Aspen може да е в нарушение на правилата на ЕС в областта на конкуренцията, които при определени условия забраняват налагането на прекомерни цени на клиентите.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply