Касата ще информира търговците на медицински изделия при достигане на 80% от лимита

Касата ще информира търговците на медицински изделия при достигане на 80% от лимита

Имаме договореност с притежателите на разрешение за употреба, които имат медицински изделия, когато достигнат 80% от стойността, която е определена от НЗОК, да получават съобщение от нас, за да могат да правят необходимите разчети по-нататък. Това казва управителят на Здравната каса проф. Петко Салчев по повод методиката за механизма, по който ще се договарят отстъпките от стойността на медицинските изделия за болнична помощ през 2021 г., става ясно от стенограмата на заседанието на Надзорния съвет, проведено на 3 февруари.

Думите му са в отговор на молбата на председателя на Надзора Жени Начева всяко тримесечие надзорниците да са информирани както за хода на договарянето, така и за хода на изпълнението на бюджета, за да не се стига до 100% изпълнение на параметрите и след това да се прилага Механизмът. „Би било най-добре авансово да вземем мерки, за да не се стигне до прилагане на Механизма“, казва Начева.

Тя допълва, че надзорниците също ще наблюдават изпълнението на бюджета чрез месечните и тримесечни отчети, за да не се стига дори и до 80% изпълнение на определения бюджет. „Много е важно в хода на сключването на договорите да са запознати тези, които доставят изделията, за да не се получи така, че ако не са запознати, това да се отрази негативно върху доставката на медицински изделия за пациентите“, казва Начева.

„Не можем да предвидим всичко, затова трябва да се контролира на тримесечие и ако има нещо, веднага да се реагира“, казва и членът на Надзорния съвет д-р Иван Кокалов.

Припомняме, в Методиката е уточнено, че намалената стойност, която ще се заплаща на търговците на едро по реда на Механизма, няма обвързващо действие за тях при бъдещите договаряния с НЗОК и е с времеви обхват за периода на действие на Списъка.

Според публикувания алгоритъм медицинските изделия се плащат напълно от НЗОК до достигане на 100% от утвърдения обем медицински изделия за съответната група/подгрупа, определен в Спецификацията, въз основа на проведеното договаряне (утвърдената стойност). При достигане утвърдения обем от 101% – 110%, заплащането ат Касата се редуцира с 10% от утвърдената стойност. При достигане на 111% – 120% заплащането се редуцира с 20%, а при достигане на над 121%, заплащането от НЗОК се редуцира с 30% от утвърдената стойност.

Алгоритъмът изчислява броя медицински изделия, надвишили утвърдения обем по Спецификация, изчислява общата сума, с която се редуцира стойността им, разпределя получената сума солидарно между всички отчетени и одобрени за заплащане през месеца медицински изделия, като намалява стойността, заплащана от НЗОК с еднакъв процент за всяко отчетено и одобрено за заплащане през месеца изделие.

Пълния текст на стенограмата може да видите тук.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply