С над 170 000 са се увеличили здравно неосигурените българи през 2020 г.

здравно неосигурените българи

С над 170 000 или с 15% са се увеличили здравно неосигурените лица през 2020 г. Това става ясно от отговор на министъра на финансите Кирил Ананиев на въпрос на депутата от БСП Лало Кирилов.

От отговора става ясно, че към 31 декември 2020 г. общият брой здравно неосигурени български граждани е 698 100, а общият брой български и чужди граждани – 849 600. През 2019 г. здравно неосигурените българи са били 527 700, а общо българските и чужди граждани – 678 700 лица.

Министърът се позовава на свой отговор от октомври миналата година, в който е посочил, че заради обявеното извънредно положение в страната и последвалата извънредна епидемична обстановка, броят на здравно неосигурените лица в страната ще се с 15% по-висок спрямо 2019 г. „Резултатите от оценката имат характер на прогнозни стойности, но стъпват на данни за периода до месец октомври 2020 г., а за някои от данните и месец ноември 2020 г., поради което в голяма степен може да се твърди, че резултатите са близки до актуалните характеристики на риска за 2020 г.“, казва в последния си отговор той.

В отговора си от миналата година министър Ананиев пояснява, че към края на 2019 г. е извършена пълна оценка на актуалните характеристики във връзка с Програмата за спазване на законодателството и намаляване нивата на риск през 2020 година и 2021 година.

Той припомня, че на задължително здравно осигуряване в НЗОК подлежат всички български граждани, които не са граждани и на друга държава. Българските граждани, които са с двойно гражданство, едното от които е българско, и пребивават в чужбина повече от 183 дни в календарната година, не подлежат на задължително здравно осигуряване. Също така не са задължително осигурени в НЗОК лицата, които пребивават и/или работят в други държави от ЕС, включително членовете на техните семейства.

Броят на българските граждани в трудоспособна възраст, пребиваващи в чужбина, е определен въз основа на резултатите от проведено през месец юли 2017 г. социологическо проучване – национално представително изследване в 1350 домакинства в Република България, и е верифициран с приблизителните оценки на други външни институции, както и публикувана информация от Евростат.

„Въз основа на гореизложеното обосновано може да се приеме, че анализът и извършената оценка на НАП определят действителния брой на здравно неосигурените български граждани и показват реалната картина на здравното осигуряване в страната“, казва министърът.

В отговор до депутата от БСП Валентина Найденова пък министър Ананиев съобщава, че през 2019 г. общата сума на приходите от здравноосигурителни вноски за лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и в отпуск за отглеждане на малко дете е била 100 550 000 лв. от 447 883 задължени лица; през 2020 г. – 106 018 200 лв. от 438 418 задължени лица, а прогнозата за 2021 г. е 112 970 000 лв. от 440 000 задължени лица.

За 2019 г. НАП е събрала 2 618 482 100 лв. от здравни вноски, през 2020 г., – 2 697 914 700, а прогнозата за 2021 г. е за 2 860 000 000 лв.

Приходите от осигурителни вноски, събирани от НАП, не включват дължимите суми от бюджетните организации, включени в схемата за централизирано разплащане по Закона за публичните финанси (ЗПФ), уточнява министър Ананиев.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply