ЕК засилва технологиите в радиологията и ядрената медицина в борбата с рака

SAMIRA

Европейската комисия представи своя план за действие SAMIRA — Стратегическа програма за приложенията на йонизиращи лъчения в медицината. Той ще подобри координацията в ЕС, ще гарантира, че технологиите в радиологията и ядрената медицина ще продължат да бъдат от полза за здравето на гражданите на ЕС и ще допринесе за борбата с рака и с други заболявания. Настоящият план е първото последващо действие във връзка с Европейския план за борба с рака, приет от Комисията на 3 февруари, информират от ЕК.

Чрез Европейския план за борба с рака ще предприемем действия за по-активен и по-качествен скрининг на тези заболявания. За целта се нуждаем от радиационна технология, която е безопасна и висококачествена, заяви комисарят по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Стела Кириакиду. Тя посочи, че радиологичните образни изследвания са жизненоважни за ранното откриване и диагностициране на раковите заболявания, а повече от половината пациенти, страдащи от рак, биват подложени на лъчетерапия. Тази технология е постоянно присъстващ елемент в живота им. Планът за действие SAMIRA е първият резултат от работата ни в рамките на Европейския план за борба с рака и е отличен пример за сътрудничество между енергийната, здравната и научноизследователската общност, отбеляза Кириакиду.

Настоящата пандемия ни напомни за значението на здравето и за необходимостта да направим всичко възможно за благополучието на нашите граждани. Безопасната употреба на технологиите в радиологията и ядрената медицина е много полезен инструмент в нашия арсенал и вече е от полза за стотици милиони пациенти в цяла Европа, посочи комисарят по въпросите на енергетиката Кадри Симсон. По думите му планът за действие ще гарантира, че ЕС ще запази позициите си на световен лидер в доставката на медицински радиоизотопи и разработването на радиологични технологии за диагностика и лечение, като същевременно се прилагат най-високите стандарти за качество и безопасност.

Планът за действие SAMIRA гарантира, че гражданите на ЕС имат достъп до висококачествени технологии в радиологията и ядрената медицина, отговарящи на най-високи стандарти за безопасност. В него са определени действия и мерки в три основни области, а именно осигуряване на снабдяването с медицински радиоизотопи, подобряване на качеството и безопасността на радиационните технологии в медицината и улесняване на иновациите и технологичното развитие на приложенията на йонизиращи лъчения в медицината.

Комисията ще постави началото на инициатива за европейски център за радиоизотопи (ERVI), за да може Европа да запази ролята си на световен лидер в снабдяването с медицински радиоизотопи и да се ускори разработването и въвеждането на нови радиоизотопи и методи за производство. Тя ще стартира европейска инициатива за качество и безопасност на приложенията на йонизиращите лъчения в медицината, за да гарантира, че диагностичната и терапевтичната употреба на йонизиращо лъчение в държавите членки се осъществява в съответствие с най-високите стандарти.

Комисията ще създаде полезни взаимодействия между програмата за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия и клъстера „Здравеопазване“ на програмата на ЕС за научни изследвания „Хоризонт Европа“ чрез разработване и прилагане на пътна карта за медицински приложения на ядрените и радиационните технологии.

Редица ядрени и радиационни технологии имат основна роля в борбата с рака, посочват от ЕК и дават пример с мамографията, компютърната томография и други видове радиологична образна диагностика са жизненоважни технологии на всеки етап от управлението на раковите заболявания. Радиотерапията е сред най-ефективните, ефикасни и широко използвани противоракови лечения, които са на разположение на пациентите и лекарите. Ядрената медицина редовно се използва за диагностициране и проследяване на ракови заболявания и е все по-достъпна за тяхното лечение.

Благодарение на своята уникална мрежа за доставки, разработката на иновативни технологии и силната си ангажираност в областта на клиничните изследвания Европа изпълнява централна роля в областта на ядрената медицина. ЕС е водещият доставчик на медицински радиоизотопи на световния пазар с пазарен дял от над 60 % за някои от най-широко използваните радиоизотопи. Именно в ЕС стартираха част от най-важните актуални фармацевтични и клинични разработки в областта на ядрената медицина за лечение на рака.

Действията и инициативите в рамките на SAMIRA се основават на съществуващата правна уредба. Планът за действие ще се изпълнява чрез инструменти и програми в областта на енергетиката, здравеопазването и научните изследвания и иновациите, посочват от ЕК.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply