За здравните неравенства

За здравните неравенства

„По-добре богат и здрав, отколкото беден и болен.“

Когато става дума за неравенства, усещането за несправедливост прави хората глухи и слепи да търсят излаз от състоянието, в което се намират. Но не е достатъчно само да се обвинява. Обществените проблеми могат да бъдат решавани единствено чрез дълбочинно разнищване. Когато е известен генезисът на проблема, може да се мисли за неговото разрешаване.

Здравните неравенства коментира в „Нашият ден“ Ивана Мурджева:

„В момента за обсъждане е новата Здравна стратегия, която иска да покаже каква е политическата воля за справяне с една не само здравна криза, но и обществена криза. И затова здравните неравенства стават важни да бъдат разгледани като някаква обща компонента, която се състои не само от единия елемент – индивидуален здравен статус, но и здравето като някакъв социален феномен, който е изграден от малките частици, наречени „обществено-социален статус„.

Нашето здраве се влияе изключително от начина ни на живот, а начинът ни на живот се влияе изключително от средата, от комфорта и удобството, които обществото може да ни осигури – все неща, които ни правят обществено сигурни, за да можем да се развиваме професионално, лично и всякак и да бъдем спокойни, че развитието ни няма да бъде спъвано на всяка крачка.“

Доклад на ЕК за здравните неравенства

„Проблемът със здравните неравенства е във фокуса на изследвания от 80-те години насам. Някои страни са започнали да работят по темата. Едно от заключенията в Доклада на ЕК казва, че „държавите, които нямат ясни политики за справяне със здравните неравенства, имат за сметка на това по-ясен политически фокус здравноинформационната система, социалното и здравното осигуряване, клиничното лечение и медицинското оборудване“. Всичко друго, но не и човекът…“

Какво представлява здравното неравенство

„Здравните неравенства се изследват от т.нар. едно- и двукомпонентна система. Еднокомпонентната система ги изследва от гледна точка на реалния здравен статус на индивидуалния човек, а двукомпонентната поставя човека в обществено-социалните условия, в които живее и прибавя към това здравния статус като резултат от тях. Идентифицират се изключителни здравни неравенства не само между гражданите в една държава, но и между различните държави.“

Здравните неравенства не могат да бъдат преодолени с лесни политически решения, защото те трябва преди всичко да бъдат обект на обществен дебат и най-вече да се изведат напред факторите, които ги задълбочават.

Източник: БНР

Leave a Reply