260 лекари са издали около 34 000 електронни направления

Жени Начева

Само 1886 електронни рецепти са издадени до момента

За първите стъпки на електронно здравеопазване в България – етапи и изводи. Забелязва се известна неяснота в представите на хората какво точно представлява електронната рецепта и сякаш липсва достатъчно информация. Целият проект на Министерството на здравеопазването е с продължителност 2 години. Взето е решение да се ползва по-гъвкава методология на работа, при която нови функционалности ще бъдат пускани в експлоатация в момента, в който бъдат завършени и минат сертификация на качеството.

Жени Начева, заместник-министър на здравеопазването, коментира темата в „Нашият ден“.

„Въвеждаме електронното направление от края на миналата година. Вече близо месец работи тази възможност за издаване на електронни направления и рецепти. НЗОК работи вече 20-21 години и е нормално след толкова години работа на хартиен носител хората и самите изпълнители на медицинска помощ, общопрактикуващите лекари, още да не са достатъчно информирани. Наша задача е постепенно този механизъм на действие да добива популярност.

Как изглежда електронната рецепта и през какви етапи преминава пациентът

„Пациентът трябва да отиде на преглед при общопрактикуващия лекар, защото електронната рецепта няма за цел да елиминира прегледите при лекар – тя се издава след преглед, в общия случай. Допуснати са известни изключения (при коронавирус и др. специфични). Общопрактикуващите лекари трябва да имат въведена възможност за назначаване на лечение чрез техните информационни системи, издаденото предписание за лечение се въвежда електронно и когато пациентът отиде в аптека, той може или чрез специфичен номер, посочен от общопрактикуващи лекар, или чрез своето ЕГН или лична карта да се идентифицира. Аптеката влиза в своята информационна система, проверява дали е издадена такава рецепта на ваше име и съответно изпълнява предписанието. Пациентът не носи хартиен носител.“

Статистика

„Към вчерашна дата електронните направления достигат 34 хиляди, а лекарите, които са издали електронни направления за преглед в лаборатория или диагностика, са близо 2300. Рецептите са 1886. Близо 260 лекари са използвали и приложили тази възможност.“

Защита на данните в електронното медицинско досие

Тази защита се осъществява чрез квалифициран електронен подпис. На този етап е преценено и консултирано с компетентните институции и органи, че без електронен подпис няма как да се гарантира сигурността на данните и използването на информацията. Предвидена е възможност ние, като пациенти, при спазване на определен ред да делегираме възможност на нашите общопрактикуващи доверени лекари също да достъпват в нашето досие по определен ред и условия. В бъдеще може да се мисли за единен идентификатор към базите на всеки един от нас. Дотогава най-сигурният начин е електронна идентификация. За лицата, които нямат такава, сме предвидили и други възможности.“

Прозрачност

„На първо място, отразяване на всички медицински дейности и манипулации в реално време. На второ място, ще улесни работата на изпълнителите на медицинска помощ – съхранение на хартиената информация. На трето място, възможност всеки един от нас ще може да проследи своя здравен статус, да разполага във времето с всички извършени дейности и процедури – за вземане на важни решения, свързани с нашето здраве.“

Източник: БНР

Leave a Reply