Разминаване в данните на медиците, свързани с е-услугите, засече БЛС

БЛС

Българският лекарски съюз публикува разяснение във връзка с постъпили сигнали, свързани с невъзможността за издаване на електронни рецепти, електронни направления и липса на достъп до модул за регистрация на ваксинирани лица.

От там посочват, че е установено, че има лица, които в регистъра на БЛС съществуват с идентификатор ЛНЧ, а електронните им подписи са издадени на техните ЕГН-та. Това създава проблеми на системата, тъй като НЗИС прави проверка в регистъра на БЛС по идентификатора на лицето, извлечен от електронния му подпис и при липса на съвпадение отказва достъпа, поясняват от Лекарския съюз.

От там дават и конкретен пример – Лицето „X“ е регистрирано в регистъра на БЛС с ЛНЧ, а има издаден КЕП на своето ЕГН – при опит за достъп до НЗИС липсва съвпадение по два критерия: Тип на Идентификатор и Идентификатор и съответно лицето не е оторизирано от системата.

За избягване на подобни грешки е необходимо актуализиране на данните. В регистъра трябва да се запишат същите данни, които са посочени за електронния подпис, поясняват от БЛС. За целта, в случаите в които има разминаване, е необходимо медиците да се обърнат към офисите на РЛК в които членуват и да представят актуален документ за самоличност, за да се коригира информацията.

Това ще спести евентуални неудобства в лекарските кабинети и лечебните заведения, посочват от там.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply