БЗС: Пет години е минималното изискване за практикуване на дентална медицина

дентална медицина

Това се посочва в становище на съсловната организация по готвени законодателни промени

За безопасността на пациентите и високото качество на денталната помощ в България не трябва да се допуска признаване на професионална квалификация „лекар по дентална медицина“ за чуженци, които не са преминали обучение с мининална продължителност пет години и пет хиляди учебни часа. Това се посочва в становище на Българския зъболекарски съюз по предложени промени в Закона за професионалните квалификации, внесени за разглеждане в парламентарната здравна комисия.

От него се разбира, че се планират промени, според които дентални лекари, завършили образованието си в Испания в периода 1986-1997 г. ще могат да практикуват у нас, ако предоставят документ, че са завършили обучение с мининална продължителност три години.

От съсловната организация са категорични, че обучение по медицина или дентална медицина с продължителност три години не съответства на минималните държавни изисквания, утвърдени у нас. В същото време, отбелязват от БЗС, подобни разпоредби поставят в професинална неравнопоставеност лекарите по дентална медицина, продобили правоспособност в България.

От БЗС имат и други критики по предлаганите промени, с които може да се запознаете тук.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply