130 психичноболни ще бъдат изведени от държавните психиатрични болници в нови центрове

130 психичноболни ще бъдат изведени от държавните психиатрични болници в нови центрове

Започнахме проверки в домовете за хора с психични разстройства и с умствена изостаналост – те са 40 на брой общо в страната и са в най-лошо състояние“, каза пред БНР Николина Иванова, директор Дирекция „Контрол, мониторинг и лицензиране на социални услуги“ към новата Агенция за качество на социалните услуги у нас. Агенцията беше създадена през септември 2020 година.

Още през октомври започнаха първите проверки в социалните домове.

„10 от тези домове са в процес на закриване, а от останалите 30 сме проверили 22 дома за хора с психични и умствени проблеми. Осем дома не сме проверили, защото бяха под карантина. Но в най-скоро време и там ще влезем. И след това ще изготвим цялостен доклад и анализ какви мерки трябва да предприеме държавата по деинституционализацията на тези домове“, разясни още Николина Иванова в предаването „Преди всички“.

Тя уточни, че първите 10 дома ще се закрият с помощта на европейски средства – по оперативните програми „Региони в растеж“ и „Развитие на човешките ресурси“.

Дом за възрастни хора с умствена изостаналост в Имренчево, Община Велики Преслав.

Дом за възрастни хора с умствена изостаналост в Имренчево, Община Велики Преслав.

„Към момента се изграждат общо 52 центъра за грижа, в които ще бъдат настанени по 15 души, като общият брой е 780 – 650 от тях ще се изведат от тези 10 дома, които се закриват, а 130 ще се изведат от държавните психиатрични болници, като тези лица живеят в тях, защото няма къде да бъдат настанени, а те всъщност нямат нужда от болнично лечение. Този голям проблем ще бъде разрешен“.

Вече се изграждат новите домове и центрове, като в общините Кюстендил и Струмяни са почти готови – там ще има седем центъра, като в Струмяни има дом за хора с психични разстройства в момента, а в Кюстендил има дом за хора с умствена изостаналост.

Няма да се закриват домовете за стари хора в страната – те са общо 82 с 6000 души общо настанени. Те само ще бъдат реформирани – държавата чрез европейски средства ще подпомогне общините да ги реновира по най-съвременен начин“, каза още Иванова.

По думите ѝ най-важният проблем, който спешно трябва да се разреши е, че в домовете за хора с психични и умствени проблеми има недостиг на медицински персонал, а и на специализиран персонал. А домовете често са в малки населени места, в които също няма достатъчно лекари. За целта във всички социални услуги трябва да се увеличат работните заплати, както и да се повишава непрекъснато квалификацията на тези кадри.


„Според проучване на Агенцията в рамките на проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, по които се закриват тези 10 дома, става ясно, че хората с висше образование и хората в големите градове имат по-положително отношение към проблемите на тези хора и тяхната интеграция. Обратно, хората от малките населени места смятат, че тези хора трябва да бъдат затворени някъде и да не бъдат пускани. Затова вече е обявена обществена поръчка за комуникационна стратегия точно в тази посока – за приобщаване на хората с психични разстройства и умствена изостаналост – всички ние трябва да започнем да ги приемаме и да им помагаме“, обобщи още специалистът.

Източник: БНР

Leave a Reply