МС приема стратегия за хората с увреждания

Министерски съвет

На днешното си заседание се очаква правителството да приеме Национална стратегия за хората с увреждания до 2030 година. Министрите ще приемат и Национална стратегия за насърчаване равнопоставеността на жените и мъжете – също до 2030 г. Ще бъдат направени и вътрешно-компенсаторни промени в тазгодишните бюджети на министерствата на културата и на спорта.

На заседанието земеделски земи, стопанисвани от Министерството на отбраната, ще бъдат включени в Държавния поземлен фонд, а общините ще получат допълнителни трансфери – за изплащане на стипендии на ученици.

Източник: БНР

Leave a Reply