Има ли ограничения в броя на направленията към един и същ специалист?

мединцински направления

Колко на брой направления за годината имам право за един и същ специалист, при положение, че ми е назначавано домашно лечение, но не съм бил приеман в болница?

Станимир Златев, гр. Пловдив

За да бъде издадено направление от личния лекар за консултация със специалист или за изследване, трябва да има съответни индикации, като преценката е на медика, в зависимост от здравословното състояние на пациента.

В нормативната уредба не е записан точно определен брой направления, който здравноосигуреният може да ползва в рамките на календарната година. Броят на направленията и сумите за изследвания се определят съобразно пациентските листи на лекарите, като се отчитат различни показатели: диспансерни по диагнози, възраст на пациентите, хронични заболявания и други особености, обуславящи потреблението на здравните услуги.

Въз основа на тези критерии изпълнителите на медицинска помощ разполагат с точно определен брой направления за прегледи и изследвания за всяко тримесечие, които следва да разходват своевременно и съобразно потребностите на пациентите. В случай на необходимост от още направления, личният лекар подава заявление до РЗОК за отпускане на допълнителни, към вече определените му за тримесечието.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply