Проучване сочи: Близо 63% от българите се обръщат първо към личния си лекар при здравен проблем

лични лекари

Обобщени данни от Европейското здравно проучване сочат, че 62,5% от българите на възраст над 15 години през 2019 г. са се обърнали към общопрактикуващия си лекар, когато са имали проблем със здравето си. Да се обърнат към лекар специалист са предпочели 27.2%, а към стоматолог или ортодонт – 41.0%.

Според методологията на проучването, от тези числа се изключват случаите на придружаване на друг болен член на семейството, например дете, но се включват както посещения в кабинета на лекаря, така и домашните посещения и консултациите по телефона.

Разпределенията по пол показват, че жените са по-активни по отношение на консултациите си с тези медицински специалисти, отбелязват експертите статистици. С увеличаване на възрастта нараства и обръщаемостта към общопрактикуващи лекари и лекари специалисти. Изключение прави обръщаемостта към стоматолог, която след 65-годишна възраст значително намалява.

Най-широко прилаганата профилактична мярка е измерването на кръвното налягане от специалист, сочат резултатите от проучването. На 54.9% от мъжете и 66.4% от жените то е било измервано от медицински специалист през последните 12 месеца, предшестващи интервюто. Изследване на нивото на кръвната захар от медицински специалист през този период е направено на 48.0% от мъжете и 58.5% от жените, а на нивото на холестерола – съответно на 47.4% и 58.0% от мъжете и жените на възраст над 15 години.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply