Полагат ли се на бременните жени безплатни прегледи с ехограф?

прегледи с ехограф

Моля да уточните дали ми се полага безплатен преглед с ехограф по време на бременността по Здравна каса? И, ако това е така, на колко изследвания имам право?

Анелия Дечева, гр. Плевен

Бременните жени имат право сами да определят кой лекар ще наблюдава бременността им, ще извършва прегледите и ще назначава изследванията, необходими през този период. При рискова бременност (ако например сте над 35- или под 20-годишна възраст; или имате кръвно групова несъвместимост с биологичния баща; или сте бременна с риск от развитие на диабет – предишно раждане на едър плод; или с друг риск, произтичащ от външни фактори) наблюдението се извършва само от лекар със специалност по акушерство и гинекология.

Има задължителни лабораторни изследвания, които трябва да се извършат в различните срокове на бременността:

• пълна кръвна картина (хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, MCV, MCH, СУЕ); изследване на кръвна захар; урина – един път при първо посещение и по веднъж в V и VIII-и лунарен месец;

• определяне на кръвна група и Rh-фактор – един път – в I триместър (или при първо посещение);

• изследване за сифилис и хепатит В (НвS Ag), а при съгласие на бременната и за HIV, както и два ехографски прегледа – един в началото на бременността и втори – между 16-та и 20-та гестационна седмица (около петия календарен месец), а при рискова бременност – на жени над 35-годишна възраст, се назначават две допълнителни ехографии. Прави се и серумен скрининг за: алфа-фетопротеин, свободен бета ЧХГ за оценка на риска от синдром на Даун и дефекти на невралната тръба; изследване на онкопрофилактична цитонамазка (назначава се от специалист по АГ); изследване на влагалищен секрет за микробиологично изследване – един път при първо посещение и още веднъж в IХ лунарен месец;

• проследяване на сърдечната дейност на плода – от V лунарен месец – по един път във всеки лунарен месец; а в IХ и Х – по два пъти.

Изследване за определяне на кръвна група и Rh фактор не се назначава, ако вече е определено по друг повод. В този случай кръвната група и Rh фактора се вписват в Картата за профилактика на бременността.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply