От днес НЗОК ще контролира заетостта на леглата в цялата болница, а не по отделения и клиники

НЗОК

От днес НЗОК променя правилата за контрол в болниците и ще проверява заетостта на леглата рамките на цялото лечебно заведение (т.е. на база на всички легла, за които лечебното заведение има сключен договор с НЗОК), а не както досега по отделения и клиники, информират от Здравната каса. Промяната е във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната от разпространението на COVID-19 и цели облекчаване на административния режим и осигуряване на възможност за оперативно управление от страна на директорите на лечебните заведения за болнична помощ на легловия фонд.

Това се отнася и за клинични процедури № 3 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене“ и № 4 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене“.

От Касата уточняват, че това ще позволи на директорите на лечебните заведения за болнична помощ оперативна гъвкавост и възможност без допълнителни административни усложнения да вземат решения относно организацията за хоспитализацията на пациентите. НЗОК/РЗОК няма да изисква допълнително уведомяване за всяка промяна при преструктуриране на леглата в лечебните заведения от общия брой легла по договор с касата, както и допълнителна промяна на сключените договори до момента, касаещи дейността по хоспитализирането на пациентите с COVID-19.

Ежедневните файлове за дата на дейност 02.11.2020 ще се подават в информационната система на НЗОК до 17 часа на 03.11.2020. До тогава ще бъдат пренастроени системите на НЗОК за новия начин на работа. Те няма да извършват рестрикция на връзката „клинична пътека – код отделение“ за клинични пътеки КП № 104 „Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения“, КП № 048 „Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст“ и КП № 039 „Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст“.

Не се променя начинът на отчитане на дейността и подаване на информация в ежедневните файлове, като единствено отпада контрола на заетост на легла на ниво отделение/структура на ЛЗПБ.

Остават в сила и въведените със Заповед № РД-01-619/23.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването рестрикции относно приема в определените зони.

Медицинските грижи за пациенти с онкохематологични заболявания, трансплантирани и за родилки остават по общия ред и са с предимство, допълват още от Касата.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply