EMA одобри първата тройна лекарствена комбинация за лечение на ХОББ

лечение на ХОББ

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба CHMP на Европейската агенция по лекарствата EMA препоръча на ЕК да издаде разрешение за употреба на първата тройна комбинация за лечение на ХОББ, съобщи пресслужбата на европейския лекарствен регулатор.

Медикаментът Trixeo Aerosphere съдържа формотерол фумарат, гликопирониум бромид и будезонид. Той се прилага за поддържащо лечение при възрастни пациенти с умерена до тежка хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), които не сe повлияват адекватно от познатите и прилагани досега двойни комбинации – инхалационен кортикостероид и дългодействащ бета2-агонист или дългодействащ бета2-агонист и дългодействащ мускаринов антагонист.

Досега Trixeo Aerosphere се продаваше в две азиатски държави – Япония и Китай, както и в САЩ, но под друго търговско наименование – Breztri Aerosphereу, отбелязват от ЕМА.

ХОББ е една от най-разпространените и инвалидизиращи съвременни незаразни болести. Тя засяга около 384 милиона души и е третата водеща причина за смърт в световен мащаб. В Европа приблизително 10% от хората над 40-годишна възраст страдат от ХОББ.

Подобряването на белодробната функция, намаляването на обострянията и справянето с най-неприятния симптом на заболяването – задухът, са най-важните терапевтични цели при лечението на ХОББ. Постигането им рязко подобрява качеството на живот на пациентите и намалява риска от чести хоспитализации и преждевременна смърт.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply