Очакват 15% ръст на здравно неосигурените лица до края на годината

Очакват 15% ръст на здравно неосигурените лица до края на годината

678 700 са общо здравно неосигурените български и чужди граждани към 31 декември 2019 г. Това казва министърът на финансите Кирил Ананиев в писмен отговор на въпрос от депутатите от БСП Лало Кирилов, Красимир Янков, Валери Жаблянов, Николай Иванов, Димитър Стоянов и Георги Андреев относно здравно неосигурени лица.

Неосигурените български граждани пък са 527 700 души. Във връзка с обявеното извънредно положение в страната и последвалата извънредна епидемична обстановка, което дава отражение и върху броя на здравно неосигурените лица в страната, се очаква прогнозният брой на здравно неосигурените лица да се увеличи с 15% към 31 декември 2020 г.

Министърът припомня и че на задължително здравно осигуряване не подлежат българските граждани, които са граждани и на друга държава (с двойно гражданство, едното от които е българско) и пребивават в чужбина повече от 183 дни в календарната година. Също така не са задължително осигурени в НЗОК лицата, които пребивават или работят в други държави от ЕС, включително членовете на техните семейства.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply