Електронната система за ТЕЛК решения започва работа

Електронната система за ТЕЛК решения започва работа

Всички издадени решения на ТЕЛК ще бъдат достъпни до институции като НОИ, НАП, социалните служби и работодателите. Това ще бъде възможно от 15 октомври, когато официално ще заработи информационна система за контрол на медицинската експертиза. Пациентите ще могат да подават заявления по електронен път, но не отпада възможността за подаване на заявления на хартиен носител.

Всички направления за ТЕЛК ще бъдат въвеждани и управлявани през информационна база данни. С въвеждането й ще се съкрати времето, което се чака за издаване на експертиза от ТЕЛК. Системата ще поддържа електронен профил на всички лица, които са били или са обект на медицинска експертиза. От 15 октомври личните лекари са длъжни да издават направления за ТЕЛК през новата система. За подаване на документи по електронен път  е необходим квалифициран електронен подпис. Остава и варианта за подаване на заявления за ТЕЛК  и на хартиен носител

Хартиената алтернатива не отпада, не отпада възможността тези, които не желаят електронно да подават документи и само да наблюдават статуса си в системата по електронен път и ако лицето няма възможност, не желае въпреки всичко да извади електронен подпис личен, то може да упълномощи друго лице, което да подава документите от негово име, лице на което има доверие, лице, което има електронен подпис“, каза заместник-министърът на здравеопазването Жени Начева.

Всички държавни институции, които са ангажирани за работа с тази система ще обработват, получават и общуват помежду си само и единствено по електронен път.

Чрез системата се очаква да спре и неравномерното разпределение на пациенти по лекарски комисии, съобщи директорът на Информационно обслужване Ивайло Филипов:

„Вече с една централизирана система, образно казано виртуално, ще могат да се създават лекарски комисии, които дори могат да не бъдат от едно населено място и да проверяват пациенти, които са от други населени места, когато това става само по документи. Тази функция ще даде възможност за много по-бърза обработка на документите, така че пациентите да не бъдат забавени и да се получи една много по-качествена услуга“, допълни Филипов.

Източник: БНР

Leave a Reply