Двойно по-малко загубени дела на Медицинския надзор за 2020-а

Двойно по-малко загубени дела на Медицинския надзор за 2020-а

В два поредни мащабни независими правни анализа на съдебната практика и публично достъпната информация за дейността на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“, Емилия Ангелова-Ховагимян, докторант по административно право и административен процес в Юридически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, и д-р Хари Ховагимян, юрист по медицинско право, правят важни изводи за работата на мегаагенцията за три години – от 2018 до 2020. БНР разполага с анализите.

Извършваната от изпълнителна агенция „Медицински надзор“ дейност е пряко свързана с пациентката безопасност чрез гарантиране на качествена и достъпна здравна помощ за всеки пациент, затова представяме основните изводи от проучванията.

В тях се посочва, че се базират на публично достъпна информация – обявени съдебни решения, взети от централния регистър на съдебните актове към Висшия съдебен съвет, в които участва ИА “Медицински надзор“/“Медицински одит“/.Следва да се има предвид, че изпълнителна агенция „Медицински надзор“ е създадена на 01.04.2019 г., като правоприемник на изпълнителна агенция „Медицински одит“ и изпълнителна агенция по трансплантациите.

Според проучването на двамата юристи, базирани на събраните данни от трите години, има много голяма разлика в броя на спечелените дела през 2019 и 2020 г, спрямо 2018 г. , като се запазва трайно нивото на спечелените дела.

Данните от трите години за загубените дела на въззивна инстанция показват двойно намаляване на загубените дела през 2019 и 2020 г., спрямо 2018 г., като тенденцията е да намаляват.

Тази промяна може да е породена от повишения брой на спечелените дела на въззивна инстанция от предходната година или оптимизация в работата на агенцията, което е много добра новина за пациентската безопасност, се посочва в проучването.

Хари Ховагимян и Емилия Ангелова -Ховагимян

Хари Ховагимян и Емилия Ангелова -Ховагимян

 

Изследването показва също, че анализирайки предоставената информация чрез официалната интернет страница на ИА „Медицински надзор“, много ясно се вижда подобрение във възможността на всеки пациент да подаде сигнал, директно от тази страницата. Сайтът поддържа приложение за незрящи.

В докладите се посочва, че публично са качени всички планови проверки, а за първи път и направените текущи предписания при извършени проверки и последващият контрол за спазването им.

Положителни тенденции се отбелязват при трансплантациите, което е сериозен момент в публично предоставената информация, изразяващи се в проведени обучения, готови за дейността лица и система за работа при донори и реципиенти.

В качените на сайта вътрешни правила за контролна и за административна дейност (от преди два месеца) се наблюдава много добра организация в дейността на агенцията през последните месеци.

Ръководството е анализирало допуснатите в предишните години грешки (от времето на функциониране на изпълнителна агенция „Медицински одит“) и с въвеждане на новите вътрешни правила цели тяхното недопускане или намаляване.

Двамата изследователи посочват, че разгледаният период обхваща дейността и на бившата ИА ,,Медицински одит“, защото от 01.04.2019 г., неин универсален правоприемник е ИА ,,Медицински надзор‘‘, но всички дела за 2018 г. и огромна част от делата за 2019 г. са от проверки, извършени от ИА „Медицински одит“.

Юристите дават и предложения за подобряване работата на агенцията. Според тях длъжността на изпълнителния директор на ИА „Медицински надзор“ трябва да не е обвързана с политическо назначение, а да бъде обявена като държавна позиция, да се създаде нова дирекция в рамките на ИАМН – „Вътрешен контрол“. Предлага се също агенцията да има клонове в големите областни центрове, за да има по-бърз, непосредствен и периодичен контрол. Следва да се съчетае с мерки против възможно обвързване на инспекторите в местни лечебни заведения.

Росен Иванов                Снимка: БГНЕС

Росен Иванов Снимка: БГНЕС

 

Преди месец министърът на здравеопазването освободи от длъжност изпълнителния директор на агенцията Росен Иванов, като причина за решението беше посочена проверка на „Вътрешен одит“, която констатирала редица нарушения.

В открито писмо до медиите Иванов посочви, че всичко, което е направено в Агенцията и касае вътрешния регламент, е законосъобразно. Той предполага, че в доклада най-вероятно става дума за вътрешни правила, които е трябвало да регулират процеса на осъществяване на проверките в лечебните заведения, но тези правила не противоречат на никакви нормативно установени изисквания.

В писмото Иванов казва, че всички установени нарушения са под прага на същественост, допуснати са в първите 1-2 месеца от създаването на новата агенция „Медицински надзор“ и в процеса на работа са поправени в следващи заповеди. Иванов обясни също, че повечето от поставените въпроси на проверката не са от компетентността на органа за вътрешен одит.

Освен това в писмото до медиите Росен Иванов коментира още, че е жертва на анонимен сигнал от дама с инициали „П.Б.“, с прозвище „Мазератито“, която иска да му вземе поста на изпълнителния директор на агенцията.

Потърсен за коментар, Иванов заяви за БНР, че все още обмисля възможността да потърси отговорност за опетненото му име и пред компетентните органи.

Източник: БНР

Leave a Reply