Регламентирана ли е продължителността на прегледа?

https://zdrave.to/3/reglamentirana-li-e-prodlzhitelnostta-na-pregleda

Колко е минималната продължителност на първичен и вторичен консултативен преглед? В коя наредба са публикувани тези изисквания?

Лиляна Стефанова, гр. Плевен

В нормативната уредба (чл.5 от Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията) e записано, че профилактичните прегледи, изследвания и диспансеризацията се извършват в съответствие с медицинските стандарти и правилата за добра медицинска практика.

Продължителността на профилактичния преглед и на прегледа при диспансеризация се определя от медицинския специалист, в зависимост от обема и обхвата на необходимите медицински дейности, включително извършването на последваща оценка на резултатите от назначени изследвания и консултации. Това се отнася и за провеждането на първични и вторични консултативни прегледи при личния лекар и при специалист.

Какви профилактични прегледи се позволяват на пациенти над 50 г.?

В Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020-2022 г. е записано в чл.171, ал.2, следното:

• минимална продължителност на профилактичен преглед, включително и извършването на последваща оценка на резултатите от назначени изследвания и консултации – десет минути;

• минимална продължителност на диспансерен преглед, включително и извършването на последваща оценка на резултатите от назначени изследвания и консултации – десет минути;

• минимална продължителност на първичен преглед на дете по повод остро състояние – петнадесет минути

Източник: zdrave.to

Leave a Reply