Предложение на ОП: Вирусолози, микробиолози и биолози да имат собствени лаборатории

Предложение на ОП: Вирусолози, микробиолози и биолози да имат собствени лаборатории

Биолози, микробиолози и вирусолози да имат право да разкриват собствени лаборатории. Това предвижда предложение за промяна на Закона за лечебните заведения, внесено от парламентарната група на Обединени патриоти.

Според предложението самостоятелната медико-диагностична лаборатория е лечебно заведение, в което лекар/лекари или биолог с магистърска степен по специалност „Биохимия“, специалност „Генетика и геномика“, специалност „Вирусология“, или специалност „Микробиология и микробиологичен контрол“, с помощта на други специалисти извършват предписани от друг лекар или лекар по дентална медицина специализирани медицински изследвания по една или повече медицински специалности. В нея работи най-малко един лекар или биолог с магистърска степен по специалност „Биохимия“, специалност „Генетика и геномика“, специалност „Вирусология“, или специалност „Микробиология и микробиологичен контрол“.

В мотивите към проекта е записано, че по този начин би се решил проблемът с недостига на кадри в клиничните лаборатории в страната. Общият брой на клиничните лаборатории е 700, а за направление микробиология 303. От ОП цитират и официална справка на БЛС към октомври 2018 г., според която в България има 466 лекари със специалност „Клинична лаборатория“. От тях над 60 години – 177 лекари, между 51-60 години – 157 лекари, между 41-50 години – 115 лекари, а между 31-40 години – 17 лекари.

„От представената информация се вижда ясна тенденция за драстично намаляване на кадрите в този сектор. Лекарите с тази специалност в предпенсионна и пенсионна възраст са 10 пъти повече от лекарите между 30 и 40 години, което в бъдеще би довело до невъзможност да бъдат обезпечени работещите клинични лаборатории в страната. За специалност „Микробиология“ справката показва, че от общо 260 лекари с призната специалност над 60 годишна възраст са 118 лекари, между 51-60 година – 91, между 41-50 години – 43, а между 31-40 години – 8 лекари. Нещо повече за специалността „Вирусология“ статистиката в условия на пандемия е още по-негативна – на територията на страната има едва 60 лекаря с призната специалност „Вирусология“. Видно от изложеното половината от лекарите, с призната специалност „микробиология“ в страната са в предпенсионна и пенсионна възраст. Очевидно се очертава недостиг на кадри в лабораториите, който след време ще доведе до сериозни проблеми за функционирането им, което заедно с концентрирането им предимно в големите градове ще създаде рискове за диагностицирането и лечението на нашите сънародници в малките населени места и по-слабо населените райони“, пише в мотивите на парламентарната група.

Според „патриотите“ допълването на списъка със специалности, които могат да разкриват самостоятелна медико-диагностична лаборатория щяло разшири максимално капацитета на лабораториите за обслужване на пациенти, което щяло да направи по-достъпно обслужването на малките населени места.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply