Деменцията да бъде ясно призната като увреждане в световен мащаб

Деменцията да бъде ясно призната като увреждане в световен мащаб

на 21 септември – Международният ден, посветен на борбата с болестта на Алцхаймер, Международната Алцхаймер организация призовава деменцията да бъде по-ясно призната от правителствата като увреждане в световен мащаб, включително като част от националните планове за справяне с предизвикателствата около деменцията. Целта е да се гарантира, че терапевтичните ползи от добре изработените  политики за деменцията се усещат от хората живеещи в домовете си, в заведенията за грижи и в дневните центрове, в болниците и обществените сгради и пространства.

Близо 152 милиона души по света се очаква да бъдат засегнати от деменция до 2025 г. Болестта е петата водеща причина за смъртност по света, като все още редица страни сериозно изостават с изграждането на достъпна среда за хората, живеещи с деменция. Българите, които страдат от някакъв вид деменция, са около 100 000, като около 50% и повече са с болестта на Алцхаймер. Като се добавят и близките им, които се грижат за тях, поне два пъти повече са засегнатите, а местата за настаняване и персоналът в домовете за дементно болните са недостатъчни, по мнение на специалистите.

Ако деменцията бъде призната за увреждане, ще се гарантира, че ще бъдат изработвани политики, подобно на тези през последните 30 години, предназначени за подобряване на живота на хората с физически увреждания, като наличие на достъпни асансьори, рампи, сигурни места за пресичане и други улеснения, налични по целия свят.

COVID-19 порази непропорционално хората с деменция, като около една четвърт от смъртните случаи в резултат на вируса в някои страни са сред на хората с деменция. Заведенията за грижи, където живеят много хора с деменция, бяха силно засегнати при сблъсъка с вируса.

Признаването на деменцията за увреждане е една от няколкото препоръки от Световния доклад за болестта на Алцхаймер за 2020 г., наред с препоръката за включване на проектирането, свързано с деменцията, в националните планове за борба с болестта в отговор на Глобалния план за действие на СЗО относно отговора на системите на общественото здраве спрямо деменцията за 2017-2025 г.

В унисон с тези призиви през месец септември 2020 г. Фондация „Състрадание Алцхаймер България“ продължава фондонабирателната кампания „Достъпна грижа за 70 мъже и жени с деменция от Дома в Казанлък“. Домът за пълнолетни с деменция в Казанлък се нуждае от 10 800 лева за изграждане на външен асансьор за безопасно придвижване на 70-те жени и мъже  с деменция и за навременното им и добро обслужване.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply