Студентите дължат ли такса на личния лекар?

Студентите дължат ли такса на личния лекар?

Дъщеря ми е редовна студентка, не работи и е осигурена от висшето учебно заведение. Каква такса трябва да плаща за: преглед при джипито, за издаване на направление за лабораторни изследвания, за направление при друг лекар? На какви прегледи има право в рамките на годината?

Станислава Недкова, гр. Кърджали

Студенти, които са на възраст до 26 години и са неработещи членове на семейството, не заплащат потребителска такса съгласно Закона за здравното осигуряване, в който е записано, че “за всяко посещение” при лекаря, лекаря по дентална медицина или на лечебното заведение здравноосигурените заплащат сума, определена с Постановление на Министерски съвет (чл.37 от Закона за здравното осигуряване и &1, т.20 от Допълнителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване).

Потребителската такса за болничен престой е по 5.80 лв. на ден, но ако студентите отговарят на посочените по-горе условия, те не я заплащат.

Заплащат обаче, т.нар. цена биологичен материал за медико-диагностични изследвания в лаборатория. От нея се освобождават само хората без доходи, настанени в домове за деца и юноши, за деца от предучилищна възраст и за социални грижи.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply