Назначен е нов Съвет на директорите на болницата за физикална терапия и рехабилитация

проф.д-р Костадин Ангелов

Лошо управление на Националната специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация в „Овча Купел“ е причината за отстраняването на настоящия Съвет на директорите. Това съобщиха за Хоризонт от Министерството на здравеопазването. През последните три месеца лекарите и медицинските специалисти от болницата са били оставени без заплати, съобщиха от здравното министерство. Причината не е липса на средства, а лош мениджмънт от страна на настоящото ръководство на лечебното заведение, което е довело до отстраняването на Съвета на директорите.

В качеството си на принципал на лечебното заведение, министър Костадин Ангелов освободи настоящото ръководство на болницата.

Управлението на болницата поемат доктор Гергана Тодорова, Даниела Цекова и Поля Бузова

За изпълнителен директор на лечебното заведение е определена доктор Гергана Тодорова – специалист по детска кардиология и здравен мениджмънт.

Източник: BNR

Leave a Reply