Може ли да получавам и двете си лекарства на една и съща дата в аптеката?

Може ли да получавам и двете си лекарства на една и съща дата в аптеката?

Назначена ми е терапия със золадекс и тамоксифен. Имам протокол, с който да получавам лекарствата. В аптеката, в която ги получавам и съответно заплащам разликата в цената, ми казаха, че трябва всеки месец, на 28-ия ден да посещавам личния си лекар, той да ми издава необходимия документ, след което да отида при тях, за да си получа лекарството золадекс, което трябва да ми се постави същия ден. Според тях, два дни по-късно, трябва отново да повторя същата процедура и за тамоксифена. Аз работя и ако казаното ми в аптеката отговаря на истината, това означава, че всеки месец ще трябва да отсъствам от работа поне по 1 ден. 

Моля да уточните дали казаното ми в аптеката отговаря на истината и дали бих могла да получавам инжекцията на 27-я ден, за да ми бъде поставена на 28-ия?

Трифон Никодимов, гр. Сливен

Според актуалния ПЛС, лекарствените продукти се предписват по Образец на рецептурна бланка, съгласно Наредба №4/2009г. на МЗ – обр. МЗ – НЗОК № 5 (до 30 дни); обр. МЗ – НЗОК №5А (тримесечна рецепта).

Може ли пациент, осигурен в чужда държава, да получава предписани му в България лекарства?

На основание чл.30, ал.1 от Наредба №4 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, отделните отрязъци на рецептурна бланка (образец МЗ-НЗОК №5А) се изпълняват последователно в следните срокове, считано от датата на издаването й, съответно – датата на отпускане на предходното количество от предписаните продукти:

1. до 15 календарни дни – за отрязък А;

2. от 25 до 45 календарни дни – за отрязък В;

3. от 50 до 75 календарни дни – за отрязък С.

При наличие на предписания на повече от една рецептурна бланка (образец МЗ – НЗОК №5 и образец МЗ – НЗОК №5А) с предписания за различен брой дни рецептите се изпълняват на датата на най-късия срок, но не по-малко от 25-ия ден.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply