Увеличават с 10% всички дентални услуги, заплащани от НЗОК

Увеличават с 10% всички дентални услуги, заплащани от НЗОК

Това увеличение не касае пациентите и те няма да доплащат нищо допълнително

Какво налага увеличението на цените на дейностите за дентална помощ, докога ще бъде в сила и в какъв размер ще е увеличението? От 1 септември влиза в сила увеличение на цените на дейностите за дентална помощ, съгласно подписания на 14 август 2020 г. Анекс към Националния рамков договор за дентална помощ между Българския зъболекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса.

Д-р Николай Шарков, председател на УС на Български зъболекарски съюз и член на Борда на директорите на Световната дентална федерация, разясни в „Нашият ден“ какво налага увеличението на цените и в какъв размер ще се случи това:

„Може би „необходимост“, а не „налага“ е точната дума. Цените на всички дентални услуги, без протезите и без високоспециализираните дейности, се увеличават с 10% на всички дентални услуги, които се заплащат от НЗОК. Тези 10% по принцип се дават, за да се стабилизира денталната помощ в България, която беше сериозно разтърсена икномически, и не само, от пандемията, и най-вече да се повишат възнагражденията за хората, които работят на първа линия.“

Председателят на БЗС обясни, че се очаква след приемането на Държавния бюджет (вероятно в края на октомври) БЗС да влезе в преговори с НЗОК именно по отношение на фискалната част.

Д-р Шарков успокои, че това увеличение не касае пациентите и те няма да доплащат нищо допълнително.

Източник: БНР

Leave a Reply