Спешен виртуален кабинет за психотерапия – подкрепа на хората в риск

Спешен виртуален кабинет за психотерапия – подкрепа на хората в риск

Карантинирани, болни или оздравяващи, самотни възрастни и живеещи в изолация, претърпели загуба, жертви на насилие – за всички тези хора през последните дни се появи още една възможност – спешният виртуален Kabinet.bg за психотерапия. Когато сме самотни, тревожни и тъжни, когато се страхуваме, изгубим смисъл и всичко се е променило. Безплатна индивидуална, семейна и групова психотерапия и психо-социална подкрепа за хората в най-голям риск и нужда в условията на Covid-19.

Цветелина Йосифова, психотерапевт и председател на УС на Българското общество по групова анализа и групови процеси, разказва в “Нашият ден“:

Ние сме едно професионално общество по групова анализа и групови процеси. Ние сме много хора, които правим това с целия си човешки потенциал, като психоаналитично общество. Тази идея е новаторска поне в две измерения. Едното е спешността, спешната психотерапевтична помощ. Другият елемент на новаторство е свързан с това, че посредством онлайн услугите можем да достигнем до хората, независимо къде се намират, какъв им е социалният статус, дали имат възможност, дали дори са чували какво е психотерапията.“

Източник: БНР

Leave a Reply