Проф. Търнев: Наредбата за здравните медиатори поставя бариера пред произволните назначения

Проф. Ивайло Търнев

Сега у нас работят 260 медиатори в 138 общини

Наредбата за дейността на здравните медиатори утвърждава тази професия и гарантира принципите на професионализма при подбора, обучението и цялостната им работа. Това стана ясно от думите на проф. Ивайло Търнев, който коментира темата в Bloomberg TV ден след като наредбата бе обнародвана в Държавен вестник. Проф. Ивайло Търнев от дълги години работи за каузата здравна медиация, член е на УС на Националната мрежа на здравните медиатори.

Той бе категоричен, че с приемането на наредбата се поставя бариера пред безпринципните назначения и произволните уволнения на медиатори в общините, а така също и създава условия за устойчиво развитие на професията в полза на общностите и на цялото общество.

„Здравните медиатори минават през обучение, имат социален опит и посредничат между общността, здравните и социални служби. Те съдействат за изпълнението на профилактичните програми. Подпомагат хората при освидетелстване, както и при снабдяване с определени документи“, каза проф. Търнев и припомни, че идеята за създаване на ясен регламент за работата на медиаторите датира от дълги години, но едва сега получава реализацията си. Погледнато назад във времето, този дълъг и труден път започва от 2001 г., когато са заработили първите медиатори по неправителствени програми и преминава през утвърждаването на професията като държавна политика, за да се стигне до 2019 г., когато фигурата на здравния медиатор е включена в Закона за здравето.

Проф. Търнев подчерта, че според наредбата трябва да бъде обявен конкурс със заповед на кмета на съответната общината, да се избере комисия и по ефективен начин да се подберат хора за обучение. След това те се изпращат във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет в София, полагат изпит и накрая получават сертификат. Предвидени са и форми за продължително обучение.

Той припомни, че медиаторите са били много полезни с работата си по време на епидемията от морбили през 2009 – 2010 година, а така също и при коронавирусната епидемия сега.

„Министерството на здравеопазването създаде възможност за допълнително материално стимулиране за здравните медиатори на първа линия в борбата с пандемията, някои от тях дори се заразиха“, каза проф. Търнев. Той поясни, че всяка година броят на медиаторите се увеличава с 15, като тази бройка не достига. През 2019 г. 70 общини са кандидатствали за тези места. Сега у нас работят 260 медиатори в 138 общини.

Като държавно делегирана дейност, финансирането на медиаторите предвижда за тях минималната работна заплата, факт е обаче, че тяхнатна работа е много разнообразна, като обемът й се увеличава непрекъснато, подчерта проф. Търнев.

По думите му недостатък на наредбата е, че около 50% от дейността на медиаторите е чисто социална и немедицинска по характера си, а това не е регламентирано. Ето защо, смята проф. Търнев, е важно да се постигне координация между МЗ и МТСП, за да се допълни и унифицира профилът на тази нова професия.

Източник :zdrave.net

Leave a Reply