Актуализират препоръките за лечение на ревматологични заболявания

Актуализират препоръките за лечение на ревматологични заболявания

Променени протоколи за лечение на ревматоиден артрит, анкилозиращ спондилит и псориатичен артрит са включени във фармакотерапевтичното ръководство по ревматология. Това става ясно от проектопромените в Наредба № 14 от 2019 г. за приемане на фармакотерапевтичното ръководство по ревматология, публикуван в портала за обществени консултации strategy.bg.

В ръководството е включен за първи път един от най-новите лекарствени продукти, представител на групата на JAK-киназните инхибитори – Upadacitinib.

„Upadacitinib е селективен и обратим JAK инхибитор. При изследвания върху човешки клетки инхибира преференциално сигнализирането чрез JAK1 или JAK1/3 с функционална селективност спрямо цитокиновите рецептори, които сигнализират чрез двойки JAK2. Upadacitinib е показан за лечение на умерен до тежък активен ревматоиден артрит при възрастни пациенти с недостатъчен отговор или непоносимост към едно или повече модифициращи болестта антиревматични лекарства (DMARD). Upadacitinib може да се използва като монотерапия или в комбинация с метотрексат. Препоръчителната доза е 15 mg веднъж дневно“, пишат вносителите.

В ръководството са представени осъвременени схеми на лечение, включващи медикаменти от три основни групи биологични болест-модифициращи и таргетни специфични биологични болест-модифициращи антиревматични лекарствени продукти (бБМАРЛП и тсБМАРЛП) – TNF-алфа инхибитори, IL-17А инхибитори и JAK-киназни инхибитори, прилагани като монотерапия или в комбинация с метотрексат (MTX).

Проектът е отворен за обществено обсъждане до 14 септември т. г.

С пълния текст на проекта можете да се запознаете тук.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply