Близо 60 млн. лв. са разходите на МЗ за COVID-19 до края на юли

Близо 60 млн. лв. са разходите на МЗ за COVID-19 до края на юли

Близо 60 млн. лв. са изразходвани от Здравното министерство от началото на годината до края на юли за борба с разпространението на COVID-19 и за лечение на заболяването. Средствата са по бюджета на МЗ, по европрограми и от дарения, като по-голяма част от сумата се пада на европейските средства. По бюджета на МЗ общо са изразходвани 12,6 млн. лв., като в тях влизат и 2,8 млн. лв. от дарения. Средствата по два проекта по оперативни програми пък възлизат общо на 46,6 млн. лв.

Средства по бюджета на МЗ

Общо отчетените разходи за COVID-19 по бюджета на МЗ до края на юли са в размер  на 12,6 млн. лв., в които влизат 2,8 млн. лв. от дарения. Това показва справка на ведомството, която отчита разходите за заболяването от началото на годината.

Най-голям относителен дял от общия размер на отчетените бюджетни разходи на касова основа имат разходите за издръжка, които са в размер на 9,3 млн. лв.

От отчетените разходи за издръжка пък с най-голям дял са тези на Регионалните

здравни инспекции, в размер на 3,7 млн. лв., следвани от разходите на Централно управление на Министерство на здравеопазването, които са в размер на близо 3 млн. лв.

За периода за закупуване на лекарствени продукти са усвоени 1,1 млн. лв., представляващи плащане по договори с Китайската национална фармацевтична корпорация за външна търговия – Китай. Със средствата са закупени два медикамента, съответно 171 424 опаковки от единия и 30 000 опаковки – от втория. Лекарствените продукти се предоставят на лечебните заведения чрез „Бул Био-НЦЗПБ“ ЕООД.

От закупените защитни средства, 20 633 броя лични предпазни облекла на стойност 1,5 млн. лв. са закупени с предоставени дарения по специалната набирателна сметка за набиране на средства от дарения и помощи за подпомагане финансирането на дейности и мерки срещу разпространението на COVID-19 на територията на страната.

Разходите за придобиване на нефинансови активи са в размер на близо 670 хил. лв., от които 87 хил. лв. са от дарения. Голяма част от тях са отчетени предимно в РЗИ и са използвани за закупуване на термокамери, системи за дезинфекция и друга апаратура, свързана с мерките за разпространяване с COVID-19 и лечението му.

Разходите за персонал са в размер на 1,1 млн. лв. Най-голям относителен дял от тях са разходите за персонал на РЗИ, които са в размер на малко над 1 млн. лв.

Разходи за субсидии са отчетени в размер на 410 хил. лв. Средствата са предоставени на лечебни заведения, като от тях малко над 136 хил. лв. – с изрична воля на дарител от специалната дарителска сметка.

За подпомагане на лечебните заведения в условията на пандемия от коронавирус са предоставени целеви капиталови трансфери в общ размер на 1,155 млн. лв. Те са разпределени в шест лечебни заведения в София, Враца, Ямбол, Стара Загора и Видин, основно за закупуване на апаратура.

Средства от ЕС

Разходите, отчетени по сметките за средства от ЕС и други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз са в размер 46,6 млн. лв. и са групирани в два проекта: проект „Борба с COVID-19“, финансиран от ОП „Региони в растеж“, и проект „Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Към момента по първия проект са усвоени 16,4 млн. лв. От тях 4,2 млн. лв. са отишли за плащане и доставка на респиратори и доставка на машини за екстракция на нуклеинова киселина. За закупуване на тестове пък по проекта са отчетени 1,8 млн. лв., а за предпазни средства – близо 10 млн. лв.

Разходите по този проект включват също така платени мита и ДДС в размер на близо 250 хил. лв., както и транспортни разходи за 98,6 хил. лв.

По втория проект до края на юли ведомството е усвоило около 30 млн. лв., като за персонал са отишли 10,7 млн. лв. (в ЦСМП, НЦЗПБ, РЗИ), за доставка на маски – 121,4 хил. лв., а за субсидии на болници – 19,3 млн. лв. Средствата са предоставени на болници за изплащане на допълнителни възнаграждения, с цел мотивация на персонала, обслужващ заболелите пациенти, предвид спецификата на болестта, високата й заразност и необходимостта от ограничаване на болните и/или контактните лица, уточняват от МЗ.

Дарителска сметка

Този месец от ведомството отчитат специално и разходите от дарителската сметка към Министерството на здравеопазването. От отчета става ясно, че към края на юли по сметката са постъпили 5,3 млн. лв., от които 1,3 млн. лв. с изрична воля на дарителя са предоставени на лечебните и здравни заведения за подпомагане в борбата и предотвратяването на пандемия от COVID-19.

От средствата, поскъпили без изрична воля на дарител, в размер на 3,6 млн. лв., към 31 юли по бюджетната сметка на МЗ са преведени 1,5 млн. лв. за доставка на защитни облекла за многократна употреба, разпределени чрез регионалните здравни инспекции.

Към 31 юли остатъкът от постъпилите по дарителската сметка средства е в размер на близо 2,5 млн. лв., отчитат от ведомството.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply