Операцията на катаракта поема ли се от НЗОК?

Операцията на катаракта поема ли се от НЗОК?

Наскоро откриха на майка ми перде на едното око. Заболяването е в начален стадий, но лекарят препоръчва операция, за която ще трябва да заплатим 800 лв.

Майка ми е пенсионерка. Здравната каса поема ли операцията?

Живка Георгиева, гр. Пловдив

Операцията на катаракта се извършва в рамките на амбулаторна процедура №19 “Оперативно отстраняване на катаракта”.

НЗОК заплаща на изпълнителите на болнична помощ за всички медицински дейности, включващи: изследвания, предоперативна подготовка, операция, лечение в болницата, с назначаване на до два контролни прегледа, задължително записани в епикризата, в рамките на 30 дни след изписването, в същото лечебно заведение за болнична помощ.

За тези дейности майка ви не дължи нищо, с изключение на потребителската такса за болничен престой – по 5.80 лв. на ден – но не повече от 10 дни годишно, освен ако не е освободена от нея (например, ако има заболяване, което е включено в Списъка на освободените от потребителска такса хора).

Уточняваме, че всички разходи по операцията и изследванията се поемат от НЗОК, с изключение на тези за очна леща и вискосубстанция, които се заплащат от пациента.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply