ИАМН: Следим ситуацията в курортите, имаме готовност да изпратим проверяващи екипи

Към момента няма сигнали за нарушения в лечебни заведеиня по морето и в планините

До момента в ИАМН няма сигнали от бълагрски или чуждестранни граждани за извършени нарушения от лечебни заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ в морски и планински курорти. Това съобщиха за Zdrave.net от агенцията в отговор на въпрос за контролната дейност на институцията през летния сезон.

„Настоящата година в много отношения е различна от предходните поради обявената от СЗО пандемия COVID-19. Това доведе до пренареждане в приоритетите както на хората, така и на институциите. По тази причина ИА „Медицински надзор“ също подходи гъвкаво към обстановката и ги съобразява със ситуацията. Тази година туристическият сезон е в пъти по слаб спрямо предходните и голяма част от обектите доскоро бяха напълно затворени. Това предопредели и дейността на медицинските центрове по курортите. Следим отблизо ситуацията с лечебните заведения в туристическите зони и при старта на тяхната работа имаме готовност за насочим екипи, които да проверяват за спазването на изискванията на Закона за лечебните заведения в морските и планинските курорти“, посочват от ИАМН.

Оттам припомнят, че Агенцията има правомощия да проверява регистрираните по ЗЛЗ болнични и извънболнични лечебни заведения, както и дейността на всички физически и юридически лица, за които има данни, че осъществяват дейност в нарушение на Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

На база опита от минали години, от агенцията посочват и най-често срещаните нарушения, които са установили проверяващите инспектори: липса на амбулаторни журнали за извършените прегледи, диагностика и лечение на преминалите пациенти; липса на утвърден правилник за устройството, дейността и вътрешния ред, ценоразписи, които не са поставени на достъпно място в лечебното заведение. Според инспекторите има случаи, в които посочените цени са поставени в евро, и други, при които в ценоразписа на лечебното заведение са включени медицински услуги, които не фигурират в удостоверението за регистрация.

През лятото на 2019 г. Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ съвместно с РЗИ в Бургас и Варна са проверили 64 лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ, осъществяващи дейност на територията на Черноморието. От извършените проверки на място са били установени 18 лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ, които към датата на проверките имат издадени удостоверения за осъществяване на дейност, но не извършват такава, поради което същите са били заличени от регистъра на лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ и хосписите. Установени са и несъответствия при осъществяване на дейността на други 10 лечебни заведения, за които ИАМН е издала задължителни за изпълнение предписания, допълват от там.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply