Асистент Тодорка Сократева: Сярната минерална вода влияе благотворно на бъбреците

Асистент Тодорка Сократева: Сярната минерална вода влияе благотворно на бъбреците

– Ас. Сократева, проведохте мащабно проучване на молекулните механизми на действие на сяросъдържащите минерални води от Варненския басейн върху човешкия метаболизъм, с оглед използването им като лечебно-питейно средство. Какво установихте?

– Варненската минерална вода може да е допълваща терапия в лечението на социалнозначими болести като такива на бъбреците, хипертония, на сърдечносъдовата система. Най-общо казано, заболявания, причинени от влошен антиоксидантен статус.

Причина за развитието на повечето от тях е отслабената имунна и антиоксидантна система – организмът става податлив на различни заболявания.

Варненската минерална вода се използва от жителите на града най-вече заради заболявания на бъбреците и на гастроинтестиналния тракт. Това показа нашето анкетно проучване.

Но никой до момента не беше правил научно изследване дали след приема на тази вода се повлиява по някакъв начин метаболизмът на човека и в частност бъбречната функция.

Ние изследвахме много показатели и след техния задълбочен анализ установихме, че наистина един от ефектите на водата е свързан с подобряването на функционирането на бъбреците.

Всъщност това е първото научно доказателство по отношение на варненската минерална вода, която по физико-химичен състав е слабо минерализирана и може да бъде приемана спокойно и да се пие продължително, без да очакваме някакви странични ефекти от приема й.

Установихме още, че в нея се съдържат жизненоважни компоненти като калций, магнезий, разтворени сулфиди и сероводород, калий – в малки концентрации, натрий, сулфати. Има наличие и на флуор, което е изключително ценно за профилактика на зъбния кариес.

– На какво се дължи ефектът на сярата върху човешкия организъм? Какво значение има за него?

– Сярата е елемент, на който никога не се е отдавало голямо значение, защото се съдържа в много от храните, които традиционно присъстват в менюто на българина – зеле, бобови култури, лук, чесън, яйца, броколи. Т.е. смята се, че дефицит на сяра не може да има.

Но, от друга страна, не е без значение под каква форма постъпва в организма ни – дали е свързана в големи макромолекули, в трудноусвоима форма или лесноусвоими йони. А всички елементи в минералната вода са в йонна форма, което я превръща в натурално чист източник на жизненоважни компоненти, в лесноусвоим вид.

Сярата е съставна част на важни аминокиселини, метионин и цистеин. Метионинът е незаменима аминокиселина, т.е. ние не можем да я синтезираме в организма, а цистеинът синтезираме от метионина. Сяросъдържащите аминокиселини изграждат белтъци с ключова роля в метаболизма. За да протичат процесите в клетките, са ни нужди ензими. Сами по себе си ензимите са с белтъчна структура.

Тодорка Сократева

Когато казваме белтъци, нямаме предвид само тези, изграждащи мускулите ни, а и ензимите, рецепторите, някои хормони и други важни макромолекули, които имат значение за метаболизма.

Сярата, изграждаща важни аминокиселини, е важна, тъй като участва във функционалните групи, в активните центрове на много ензими, в това число на ензимите, отговорни за антиоксидантната защита и синтеза на глутатион – най-важният антиоксидант в клетката.

Тя изгражда хрущялите и т.нар. редокс-системи. Участва в образуването на кости и нокти, в процеси като клетъчно дишане. Има значение и за перисталтиката на червата.

Но най-важно по отношение на сярата и на сулфидите в минералната вода е, че всъщност, приемайки я, ние повлияваме активността на ензимите, от които зависят редица процеси, включително и ензими, които ни предпазват от оксидантите, реактивните кислородни форми.

Нашето изследване показа, че се завишава концентрацията на тиолите – съединения, които съдържат важни функционални групи – SH-групи. Те са важни за ензимите, обезвреждащи свободните радикали.

– Какъв е по-точно ефектът на сярата върху метаболизма и бъбречната функция? Какво установихте с проучването?

– Не можем да кажем, че ефектите от приема на минералната вода се дължат само на сяросъдържащите компоненти във водата.

Минералната вода е полезна, защото съдържа много минерали и те взаимно се допълват. Сероводородът е интересна молекула – сигнална молекула, което означава, че медиира много процеси в клетката. Например повлиява ATФ-зависимите калиеви канали. След като се свърже с тях, те се отварят и като резултат се повишава концентрацията на калий в клетката.

Това от своя страна, води до вазодилатация – отпускане на съдовете и понижаване на кръвното налягане, което беше сред установените ефекти от приема на Варненската минерална вода. Счита се, че сероводородът като сигнална молекула повлиява различни клетъчни процеси, което впоследствие води до установените ефекти.

Искам да уточня, че в проучването ни участваха само клинично здрави доброволци. Не сме изследвали ефекта на минералната вода върху пациенти с определени здравословни проблеми. Те не приемаха никакви лекарства, свързани с хронично заболяване.

И това, което установихме, след като анализирахме всички получени резултати, е, че имаме увеличение в нивото на диурезата, което беше съпроводено с понижаване нивото на креатинина.

Креатининът е маркер, който показва как функционират бъбреците. Обвързахме тези резултати и с един друг фактор – индекс на гломерулна филтрация на бъбреците.

По принцип креатининът е по-висок при хора, които страдат от бъбречни заболявания, а индексът на гломерулна филтрация е понижен при тях. Изследването ни установи, че приемът на минерална вода понижи нивата на креатинина в кръвта и повиши индекса на гломерулната филтрация на бъбреците.

Това е индикация, че ако се направи научно изследване с хора, които страдат от заболяване на бъбреците, наравно с терапията, която прилагат, би могло да се очаква, че минералната вода ще допринесе за подобрение в техните биохимични показатели, отчитащи бъбречната функция.

От тази гледна точка пиенето на вода от Варненския басейн би могло да помогне в превенцията на бъбречни заболявания

Но не можем да кажем: ако сте болни от бъбречно заболяване, пийте тази вода и ще се излекувате.

– Споменахте, че водата е слабо минерализирана, но как трябва да се приема, за да е в полза на здравето?

– Слабо минерализирана вода, със съдържание на сулфиди, може да се пие в продължение на два-три месеца, като по принцип се назначава от тесни специалисти – балнеолози. Под лекарско наблюдение може да се пие два-три пъти в годината, като се правят тримесечни почивки между приемите.

– Еднакво ли ще действа минералната вода, ако се пие и ако се правят бани с нея?

– Има показателно в това отношение италианско проучване със страдащи от остеоартрит доброволци. Резултатите от него показват, че комбинираното лечение – вани, прием на сяросъдържаща минерална вода и апликации с лечебна кал, постига по-продължителни във времето ефекти, до месец след провеждането им, само в групата, приемали вода. В другата група, на която са прилагани вани и апликации без прием на минерална вода ефектът е краткотраен.

– България е богата на минерални извори. Известни ли са ви други подобни проучвания с български минерални води?

– Такива проучвания най-вероятно са правени в миналото, през 60-те години, когато откритието на минерални извори и залежи в България бележи най-голям разцвет. Тогава са разкрити и санаториумите в Хисар, Велинград, Павел баня, Стара Загора и др.

Но тези изследвания са недостъпни за мен като учен. Направихме запитване по Закона за достъп до обществена информация, но ни беше отговорено, че проучвания с прием на минерални води от гледна точка на влиянието им върху човешкия метаболизъм не са извършвани.

Пациентите, които сега посещават балнеосанаториумите по НОИ и НЗОК, се приемат, назначават им се специфични масажни процедури, вани, плуване в басейн и прием на минерална вода, но не им се правят биохимични изследвания, за да се проследи ефектът на престоя им там.

Проучването върху влиянието на варненската минерална вода е първото в тази посока.

Милена ВАСИЛЕВА

Източник: zdrave.to

Leave a Reply