Агресията в семейството: Пътища за преодоляване

Агресията в семейството: Пътища за преодоляване

Вътрешната скрита агресия става все по-често срещана в семействата и се проявява, както в общуването с партньора, така и в общуването с децата. Психологът д-р Огнян Димов, автор на книга по тези проблеми, това е проява на опит за психически контрол и власт върху другия, както и опит за противопоставяне:

„Аз говоря за агресията първо към самите себе си, агресията и напрежението между половете, агресията към партньора, към другия в семейството и начина, по който всичко това се преживява от детето.“

Проявите на насилие оставят трайни следи върху детето, защото то живее в една нездрава обстановка на изключително много емоции – скандали, противоречия, противопоставяне между родителите. Някои хора изпитват удоволствие от това напрежение в семейството – притеснителни симптоми, за които трябва да се говори повече, защото същинският разговор по тази тема още не е започнал…

Предизвикателството за съвременната жена е как да се научи да съвместява и своята социална активност и това да изключва – прибирайки се в семейството да спре и да стане майка. Мъжката агресия, от друга страна, се обяснява с неспособността на мъжа за стане баща. Съвременният мъж по-скоро отговаря на народопсихологическите очаквания да бъде супер герой, но се получава противоречието на много успелия мъж в социума, но неуспял в личен план.

Източник: БНР

Leave a Reply