Само в „Александровска“ правят ПЕТ-скенер със 68 Галий

Само в „Александровска“ правят ПЕТ-скенер със 68 Галий

Модерното изследване е за диагностика и проследяване на невроендокринни тумори

От май 2020 г. в Университетска болница “Александровска” заработи нова, високотехнологична радиохимична лаборатория за производство на два нови радиофармацевтика, съобщиха от лечебното заведение. Те се използват за изследване на пациенти с простатен карцином и невроендокринни тумори.

Галиевата лаборатория е моделирана и оборудвана с подкрепата на експерти от Международната атомна агенция (IAEA) и водещи специалисти от Германия по модела на лабораторията в Университетската болница KLINIKUM RECHTS DER ISAR в Мюнхен.

С новата придобивка Клиниката по нуклеарна медицина на УМБАЛ “Александровска” се превърна в най-добре оборудвания център в Западна България от технологична гледна точка – разполага с последно поколение апарати за хибридна образна диагностика (PET/CT и SPECT/CT) и със собствен циклотронен комплекс за производство на радиофармацевтици (консумативи за ПЕТ-скенера).

Невроендокринните тумори (НЕТ) възникват от ендокринни клетки в различни жлези (надбъбречна медула, хипофиза, паращитовидна жлеза) или от ендокринни острови в щитовидната жлеза, панкреаса, дихателния и стомашно-чревния тракт. На повърхността на клетките на тези тумори във всички стадии на заболяването се появяват рецептори, с които се свързва инжектираното вещество. Така се създава възможност за точна диагностика и визуализация на тези тумори.

ПЕТ-КТ скенерът на Клиниката по нуклеарна медицина в УМБАЛ “Александровска” е апарат от последно поколение, с висока чувствителност и с възможност за намаляване на дозата на инжектирания радиоактивен материал. Намалено е и времето на изследване, като се запазва възможно най-високо качество на получения образ.

PET/CT (ПЕТ скенер) с 68 Ga DOTATOC е хибридно образно изследване, което позволява да се получи едновременно функционален и анатомичен образ на изследваните органи и структури, след въвеждането на радиохимичното съединение (радиофармацевтик). В сравнение със съществуващите методи техниката позволява изобразяване не само на структурните болестни промени, но и на функционалните промени, което е водещо за ранното откриване и оценката на терапевтичния ефект.

Подходящи за изследване с PET/CT с 68Ga DOTA са пациенти:

► с новооткрит невроендокринен тумор – за определяне на вида на лечението (оперативно или медикаментозно);

► след вече проведено оперативно и/или системно противотуморно лечение и при съмнение за метастази, прогресия или рецидив на заболяването;

► при които трябва да се оцени ефектът от проведената терапия;

► със съмнение за далечни разсейки, непотвърдени от останалите образни изследвания;

► избор на пациенти, подходящи за радионуклидна терапия (с 177Lu или 90Y-DOTA-пептиди);

ПЕТ-скенер с 68 Галий е напълно безболезнено изследване, при което не се наблюдават странични ефекти и се реимбурсира изцяло от НЗОК.

Всички пациенти, отговарящи на индикациите за ПЕТ скенер с 68 Галий и насочени от съответните специалисти, могат да подадат документи в Клиниката по нуклеарна медицина на УМБАЛ  “Александровска” от 8 до 15 ч.

Допълнителна информация и записване на телефон 02/9230 561, 0877571779 (технически сътрудник – Лидия Никовска).

Източник: zdrave.to

Leave a Reply