По-ранна и по-точна диагностика на тумори в Александровска болница

По-ранна и по-точна диагностика на тумори в Александровска болница

Последно поколение ПЕТ скенер (за позитронна емисионна томография) заработи в УМБАЛ „Александровска“. Апаратът ще даде възможност за определяне на вида на тумора при пациенти с простатен карцином и невроендокринни злокачествени образования, както и ще спомогне за определяне на лечението на пациентите – оперативно или медикаментозно. Апараратурата създава възможност за точна диагностика и визуализация на туморите, посочват от Александровска болница. Сред предимствата на апарата е, че дава възможно най-високо качество на получения образ.

С новата придобивка Клиниката по нуклеарна медицина на болницата се превръща в най-добре оборудвания център в Западна България от технологична гледна точка. Клиниката разполага с последно поколение апарати за хибридна образна диагностика и със собствен циклотронен комплекс за производство на радиофармацевтици, които са консумативите за ПЕТ скенера.

Снимка: Александровска болница

Снимка: Александровска болница

В сравнение със съществуващите методи, техниката позволява изобразяване не само на структурните болестни промени, но и на функционалните промени, което е водещо за ранното откриване и оценката на терапевтичния ефект.

Подходящи за изследване с PET скенера са пациенти с новооткрит невроендокринен тумор, след вече проведено лечение и при съмнение за метастази, при прогресия или рецидив на заболяването. Така може да се оцени ефектът от проведената терапия. Изследването дава информация и при съмнение за далечни разсейки, непотвърдени от останалите образни изследвания.

Изследването се заплаща изцяло от НЗОК.

Източник: БНР

Leave a Reply