Издава ли се здравноосигурителна книжка по електронен път?

Издава ли се здравноосигурителна книжка по електронен път?

Загубил съм си здравноосигурителната книжка, но поради заболяване в момента ми е изключително трудно да подам лично искане за издаване на нова на хартиен носител. Възможно ли е това да стане по електронен път?

Пламен Русев, гр. Пловдив

При изгубена здравноосигурителна книжка и издаването на нова, трябва да подадете молба-декларация по образец до директора на РЗОК, по избор на личен лекар. Изгубената книжка се обявява за невалидна от директора на РЗОК, а вие заплащате стойността на новата книжка – 4.08 лв., за което от РЗОК ви издават документ.

След представяне на документа за закупена здравноосигурителна книжка, получавате от РЗОК нова книжка и протокол по образец, като в 3-дневен срок я представяте на личния лекар за заверка. В повечето случаи, с подаване на заявлението и заплащането на сумата за изгубената здравноосигурителна книжка, я получавате веднага.

В случай че човекът е възпрепятстван, заявлението за издаване и получаване на нова здравноосигурителна книжка може да подаде и упълномощено от вас лице.

С електронен подпис може да извършите избор на общопрактикуващ (личен лекар).

Източник: zdrave.to

Leave a Reply