Може ли да избера личен лекар от частна клиника?

Може ли да избера личен лекар от частна клиника?

Тъй като личният ми лекар прекрати практиката си, налага ми се да си избера нов. Ако избера такъв от частна клиника, която има договор с НЗОК, ще има ли разлика в потребителската такса? Възможно ли е да ми се начисляват допълнителни такси при издаване на болничен или други медицински документи?

Ако не предприема избирането на нов личен лекар, ще ми бъде ли назначен автоматично, служебно нов?

Антоанета Цветанова, гр. София

Здравноосигурените могат да променят избора си на личен лекар (да изберат друг) всяка календарна година в периода от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември. В конкретния случай, извън посочените срокове, може да направите нов избор на личен лекар по всяко време на годината. Формулярът за избор на общопрактикуващ лекар може да изтеглите и разпечатате от сайта на НЗОК.

На интернет-страницата може да направите и справка за договорните партньори на НЗОК, при които да отидете по ваше желание.

Принципно, за да ви бъде оказана медицинска помощ по линия на НЗОК, достатъчно условие е лечебното заведение да има сключен договор с РЗОК/НЗОК. След като то е договорен партньор на НЗОК, не заплащате допълнително други суми, освен законово регламентираните такси (например, потребителска такса за преглед при лекар в извънболничната помощ – 2.90 лв., такса за лечение в лечебно заведение за болнична помощ – 5.80 лв. за всеки ден болничен престой, т.нар. цена биологичен материал в лаборатория, сключила договор със Здравната каса).

Директорът на РЗОК и председателите на съответните РК на БЛС, съгласувано с директора на съответното заведение, осъществяват служебен избор на общопрактикуващ лекар само за определени категории хора.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply