МЗ пусна нов проект на наредба за надзор и мониторинг на зоонозите

МЗ пусна нов проект на наредба за надзор и мониторинг на зоонозите

От министерството признават, че за собствениците на животни ще възникнат допълни финансови разходи

МЗ публикува проект за наредба за надзор и мониторинг на зоонозите при профилактиката, ограничаването и ликвидирането им. В мотивите към проекта е записано, че целта и е опазване на човешкото здраве от болести и инфекции, които се предават от животните на човека, гарантиране здравето на животните и безопасността на хранителните продукти, добити от тях. Затова ще бъде създадена и поддържана система за взаимодействие и координация между Българската агенция по безопасност на храните и органите на държавния здравен контрол и Националния център по заразни и паразитни болести към Министерство на здравеопазването.

Наредбата урежда общите изисквания за извършване на надзор и мониторинг на зоонозите и техните причинители; изискванията за мониторинг на антимикробна резистентност на причинителите на зоонози; реда и начина на извършване на епидемиологични и епизоотологични проучвания за установяване източника на зараза при взривове от хранително заболяване; начина за обмен на информация, свързана със зоонозите и техните причинители и  лабораторния контрол на зоонозите и техните причинители.

Компетентните органи, които ще осъществяват мониторинга и надзора на зоонозите, техните причинители и тяхната антимикробна резистентност са министъра на земеделието, храните и горите чрез Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и министъра на здравеопазването чрез органите на държавния здравен контрол и Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ).

Те ще си сътрудничат при прилагане на мерките въз основа на сключено между министъра на земеделието, храните и горите и министъра на здравеопазването споразумение за взаимодействие. При необходимост ще си сътрудничат и с Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и Министерството на околната среда и водите, с органите на местната власт и компетентните органи на държавите членки по прилагане на законодателството на Европейския съюз, свързано със здравеопазване на животните, хранене на животните, безопасност на храните, заразни болести (зоонози) при хората и антимикробна резистентност.

В задълженията на МЗ е чрез НЦЗПБ да изготви епидемиологични анализи и прогнози за състоянието и тенденциите на заболяемостта от зоонози; ръководства и указания за профилактика и контрол на зоонозите; схеми за вземане на проби и методи за извършване на лабораторни изследвания при провеждане на епидемиологично проучване при възникнало заболяване.

Когато пък данните от мониторинга и надзора не са достатъчни, по преценка на Европейската комисия, БАБХ разработва и прилага координирани от Европейската комисия програми за мониторинг на зоонозите и техните причинители. Такива програми се прилагат, когато възникне необходимост от оценка на риска или от създаване на база данни за зоонози или техни причинители в отделни държави членки или в Европейския съюз.

Собствениците на животни, производителите и търговците на фуражи и храни от животински произход са лицата, които трябва да извършват мониторинга и съответно да взимат проби и да ги изпращат за изследване в акредитирани за целта лаборатории; да съхраняват документите с резултатите от лабораторните изследвания за срок от 3 години от получаване на резултатите и  да уведомяват БАБХ за резултатите от лабораторните изследвания. От МЗ признават, че за тези лица ще възникнат допълни финансови разходи, но те ще са за тяхна сметка.

Разходите за изпълнение на наредбата от страна на компетентните органи, осъществяващи мониторинг и надзор на зоонозите, техните причинители и тяхната антимикробна резистентност, ще се осигурят в рамките на бюджетите на заинтересованите министерства и ведомства за съответната година.

В мотивите на МЗ е записано още, че поради изключително голямото значение на нормативния акт и възникналата празнота в нормативната уредба след обнародването в „Държавен вестник“ на 21 февруари 2020 г. на решението на Върховният административен съд за обявяване на Наредба № 9 от 28.01.2006 г. за мониторинг на зоонозите при профилактиката, ограничаването и ликвидирането им за нищожна, проектът е публикуван за обществени консултации за предложения и становища за срок от 14 дни.

„Предвид усложнената обстановка с вируса COVID 19 и вземайки под внимание, че Наредба № 9 от 28.01.2006 г. касае зоонози, а в момента същата е обявена за нищожна, е необходимо във възможно най-кратък срок министърът на земеделието, храните и горите и министърът на здравеопазването да издадат нова наредба“, пишат още от МЗ.

Пълния текст на проекта може да видите тук.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply