Ескалира кризата в здравната система

Задълбочава се кризата в здравната система, става ясно от доклад на ДАНС за 2019 г. Като основни проблеми се посочват дефицитът на лекарства, заради паралелен износ, свиване на предлаганите услуги от отделни държавни и общински болници, ограничени възможности за лечение и превенция. Отчитат се и порочни практики като нерегламентиран внос на медикаменти, неправомерно усвояване на средства от НЗОК, трафика на органи, фалшиви ТЕЛК-ове и др. ДАНС засяга и темата за заплахата от отказите за задължителни ваксини и от инфекциозни заболявания.

Кадровата и финансовата криза в здравеопазването се задълбочава. Същевременно от ДАНС отчитат и „високи нива на конфликтност при изработването и прилагането на мерки за решаване на проблемите и при промяната на здравноосигурителния модел“. Всичко това допринася за запазване на общественото недоверие и недоволство от качеството на предлаганите здравни услуги. Всичко това намира отражение и в продължаващата тенденция към „медицински туризъм“ в чуждестранни лечебни заведения. Тези процеси индуцират и схеми за трафик на органи за трансплантации в чужбина.

Запазват се негативните явления

Докладът на ДАНС отчита редица проблеми, които остават нерешени. На първо място се посочват ограничените възможности за превенция и лечение, особено на детските и социалнозначимите заболявания. Същевременно се наблюдава свиване на обема на предлаганите медицински услуги в отделни държавни и общински лечебни заведения. Отчита се и несвоевременна и некачествена диагностика както при при доболничната, така и при болничната медицинска помощ. Налице са и порочни практики като неправомерно усвояване на средства от НЗОК от страна на лечебни заведения, злоупотреби с публични средства за лекарства и медицински изделия, нарушения при определяне степента на инвалидност и др.

Акцентира се и върху лекарствените дефиците, заради паралелния износ. Той трябваше да бъд е пресечен с е-системата за лекарства, която обаче все още не е готова. Същевременно проблем представлява и изтегляне медикаменти от българския пазар поради икономическа нецелесъобразност за фирмата-производител или вносител и др. „Чрез онлайн платформи и „куфарни търговци“ се внасят лекарства, по отношение на които не се извършва необходимия контрол, а в отделни случаи – такива, забранени за употреба в ЕС“, пише в доклада.

Вaксини 

Като негативна и устойчива се отчита тенденцията към неспазване на задължителния имунизационен календар. Увеличават се т.н. „антиваксъри“, което е силно рисково в контекста на масовата миграция от зони с трайни дефицити в имунизационната защита. Като опасност се отчитат и възникващите в света огнища на нови и силно заразни вирусни заболявания, които в контекста на глобалното движение на хората, ще са все по-голяма заплаха. „Разходите за организация на лечението на заразените, превенцията и карантинните процедури вероятно ще наложат натиск върху бюджетите, в т.ч. необходимост от допълнително преразпределение на ресурси към сектор „Здравеопазване“, посочват от ДАНС.

Акции 

ДАНС посочва три свои акции за пресичане на злоупотреби през 2019 г. През февруари е пресечена пресечена престъпна дейност, свързана със съхраняване на опасно за здравето вещество с цел търговия. Тя е в резултат на съвместни действия на ДАНС и МВР и под надзора на Окръжната прокуратура в Разград. Открит и иззет е стъклен съд, който предполагаемо съдържа опасно за здравето вещество. Задържано е едно лице и е образувано досъдебно производство. През ноември пък е пресечено източване на НЗОК в Пловдив. В резултат на това са нанесени щети в размер на около 500 хил. лв. от нерегламентирано изписани и получени скъпоструващи лекарства. Участвалите в схемата са въвеждали в заблуждение служители на НЗОК и магистър-фармацевти от гр. Пловдив относно необходимостта от провеждане на лечение със скъпите медикаменти, които се изплащат от Касата. По случая е образувано досъдебно производство. Пресечена и е и злоупотреба в Хасково отново свързана с неправомерно усвояване на пари от НЗОК. Този път чрез съставяне на документи с невярно съдържание за извършени дейности влечебно заведение. Образувано е досъдебно производство за престъпление.

Досъдебни производства

Образувани са и редица други досъдебни производстав за фалшиви ТЕЛК-ове, опорочаване на процедурата по осиновяване с цел лично облагодетелстване на длъжностно лице. От ДАНС посочват и случай на организирана престъпна група, осъществяваща схеми за международнидоставки на медикаменти с незаконен произход, нерегламентиран внос и търговия с лекарствен продукт, който не е разрешен за употреба у нас.

Сигнали 

Сезирани са компетентните институции по редица сигнали като нарушаване на медицински стандарти и незаконна дейност на лечебно заведение, в резултат на което е настъпила смърт на пациент; нерегламентирана продажба в дрогерии на лекарствени продукти, получаване се облага от членове на ТЕЛК- комисии за определяне на степен на инвалидност. Сигнали са подадени и за сключване на неизгодни договори за лечебно заведение с медицински център, което води до ощетяване бюджета на съответната болница и НЗОК, прекъсване на бременност от лекари в нарушение на медицинските стандарти и правила за добра медицински практика и последващо изготвяне на документи с невярно съдържание. Порочните практики включват още фиктивно назначаване на специалисти в лечебно заведение, отчитане на фиктивна медицинска дейност по скъпоплатени клинични пътеки в лечебно заведение, злоупотреба с лични данни от държавно дружество в сферата на здравеопазването и др. Даден е пример и с опит за неправомерно усвояване на средства от бюджета на Фонд научни изследвания за проект за изследване на болестта на Алцхаймер.

Мила Мишева
Източник: clinica.bg

 

Leave a Reply