Кой трябва да плаща на болниците в извънредната обстановка

Аркади Шарков

Когато говорим за първоизточника на парите, които касаят превенцията  и лечението на Covid- 19, Законът за здравното осигуряване в своите преходни и заключителни разпоредби е  пределно ясен“, каза пред БНР здравният икономист от ЕКИП Аркади Шарков в отговор на въпрос откъде да се плаща на болниците в извънредната епидемична обстановка. И поясни:

„Член 3а, където пише, че от републикански бюджети и от общински бюджети се финансират дейностите по здравеопазването, за които гражданите имат право на безплатно ползване и които са свързани с точка 5 – епидемиологични, противоепидемични проучвания и дейности. Това значи, че държавата и общините трябва да плащат лечението на Covid, за съжаление това се прави от касата“.

Коментарът на Шарков е във връзка с предложението на левицата – изплатените към болниците суми да бъдат безвъзмездни, да не се връщат и отработват от изпълнителите в болничната и доболничната помощ.

„Когато говорим за заплащане на болниците, за реинбурсиране на болниците и на всичките изпълнители на медицинска дейност в епидемиологични условия, каквито имаме в момента и съответно тяхното финансово поради факта за това, че бяха спрени за известно време прегледите и плановите операции, то тогава това отново следва да бъде извършено от държавата, понеже държавата го е възпряла. И вкарването в Закона на тези изменения е стъпка в правилната посока“, посочи още Шарков.

Източник: БНР

Leave a Reply