Депутатите отхвърлиха предложението плащанията при неблагоприятни условия да са записани в закон

Депутатите отхвърлиха предложението плащанията при неблагоприятни условия да са записани в закон

Всички сме единодушни, че лечебните заведения няма да връщат пари, каза д-р Даниела Дариткова

С 8 гласа „за“ и 8 „въздържали се“ депутатите от парламентарната здравна комисия отхвърлиха предложението на БСП механизмът, по който лечебните заведения получават минимум 85% от средномесечните стойности за дейността си, независимо колко от нея е реално извършена, да бъде записан в Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г.

В предложения текст за допълнение на ЗБНЗОК е записано, че при обявяване на извънредна епидемична обстановка или въвеждане на противоепидемични мерки по Закона здравето и въвеждане на ограничителни мерки за дейността на лечебни заведения за болнична и/или извънболнична помощ, Надзорният съвет на НЗОК, по своя инициатива или по предложение на БЛС, съответно БЗС, може да сключва анекси към НРД със съответни методики за заплащане на договорена, но неизвършена от лечебните заведения дейност, на база определени в анексите изпълнения за предходни месеци на извънредната обстановка. Изплатените суми са безвъзмездни и не се връщат или отработват от изпълнителите на болнична и доболнична помощ.

Мотивът за предложения от вносителите текст е, че макар НЗОК да е превела 85% от заработените средства на база месец януари и февруари, съгласно сключения анекс към НРД, едно съобщение, че НЗОК и Министерството на здравеопазването търсят механизъм, по който изплатените суми на лечебните заведения да бъдат върнати обратно в бюджета на НЗОК след прекратяване на извънредната епидемична обстановка, предизвикало напрежение в системата. „Справедливостта изисква лечебните заведения да не връщат обратно получените средства, а те да бъдат за сметка на бюджета на НЗОК. Поради това ние предлагаме законов механизъм за тези ситуации“, пишат вносителите от БСП.

В свое становище от НЗОК са категорични, че такава законодателна промяна трябва да има. „Считаме, че

такава законова регламентация е необходима,

с цел да се съхрани здравната система; да се осигури финансиране на медицинските структури и персонал и да се овладее нарасналото безпокойство за евентуални бъдещи претенции на НЗОК за възстановяване на тези изплатените средства. Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, предвижда възможността НЗОК и БЛС, съответно БЗС, да подпишат анекс към съответния рамков договор, който да съдържа заплащане за работа при неблагоприятни условия по време на обявеното извънредно положение и два месеца след неговото отпадане. Поради това, считаме, че систематичното място, където да залегне торното предложение е този закон, а не Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г., предвиждащ заплащане за оказана и отчетена медицинска и дентална помощ по договор с НЗОК, още повече, че §2 от този закон урежда трансферите към бюджета на НЗОК за финансиране на разходите за лекарствени продукти и за дейности, изрично посочени в съшия параграф“, казват от Здравната каса.

„Въпреки подписания анекс към НРД, в публичното пространство се появиха противоречива тълкувания следва ли да се възстановяват или отработват договорените и изплатени суми на лечебните заведения по време на извънредното положение и нормативно предвидения период след това. БЛС настоява Народното събрание на Република България да вземе необходимото решение, с което се гарантира избягването на неяснотите и непозволяването договорените и изплатени заведения но време на коронавирус пандемията да бъдат връщани от изпълнителите на болнична и доболнична помощ“, се казва в становището на Лекарския съюз.

„Повечето депутати са на мнение, че има достатъчно гаранции, че парите няма да бъдат връщани, защото и в момента се изплащат пари без извършена дейност. Това са т.нар. средства за работа при неблагоприятни условия при общопрактикуващите лекари. Това е сума, която се дава, независимо дали си работил или не. Разликата е, че тези плащания се дефинираха на териториален принцип, а сега неблагоприятните условия са по епидемични причини“, каза след заседанието на комисията пред Zdrave.net председателят на БЛС д-р Иван Маджаров.

Той подчерта още, че всички отчитат изявленията на министъра, че пари няма да бъдат връщани, но според Лекарския съюз те

трябва да бъдат подкрепени и от решение на Народното събрание

„Ние няма да дадем съвет на парламента какъв да е текста и в кой закон, но тази неяснота в обществото трябва да се премахне, защото този казус поражда напрежение“, каза д-р Маджаров.

„Всички сме обединени около идеята, че парите, които са дадени, за да се поддържа нормалното функциониране на системата в ситуацията на извънредна епидемична обстановка, не трябва да се връщат. Неколкократно и министърът на здравеопазването направи изявления, че няма да се връщат подобни средства“, каза пред Zdrave.net председателят на парламентарната здравна комисия д-р Даниела Дариткова.

По думите й обаче така предложеният от БСП текст е противоконституционен,

защото предложения за промяна в Закона за бюджета може да се направи само от министерски съвет. „Те са избрали некоректен правен механизъм. Смятам, че има достатъчно действащи нормативни текстове, които позволяват Надзорния съвет на Касата ясно да регламентира даването на тези средства на лечебните заведения. Още повече, че в бюджета на НЗОК е предвиден резерв за неотложни нужди. Извънредната епидемична ситуация може да се съотнесе към този текст от закона, а разпределението на тези средства е в правомощията само на Надзорния съвет“, каза д-р Дариткова.

„Не сме получили никаква индикация нито от НЗОК, нито от министерството, че има потребност от промяна. Ако има проблем, те са тези, които трябва да изтъкнат, че има законодателен дефицит, който им пречи да се извършват тези плащания и през Министерски съвет това трябва да стигне до нас“, допълни още тя.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply