Гражданите ще оценяват медицинските услуги в мобилно приложение на НЗОК

Гражданите ще оценяват медицинските услуги в мобилно приложение на НЗОК

От следващата седмица НЗОК пуска нов канал за връзка с гражданите през мобилно приложение. Желаещите да го използват ще получават съобщения на своите телефони и ще могат да дават оценка за получените здравни услуги.

Здравноосигурените граждани, които желаят да се възползват от новата възможност, трябва да инсталират приложението на мобилните си телефони чрез QR код, достъпен на страницата на касата. Чрез рубрика „ОБРАТНА ВРЪЗКА“ на мобилното приложение гражданите могат да изразяват мнението си за  здравните услуги в извънболничната, болничната и денталната помощ, както и в аптеките. Приложението е удобно за ползване и не изисква споделяне на лични данни или данни за лечебното заведение, в което са били на преглед, изследвания или лечение. Анкетата може да се попълва по всяко време, след като пациентът излезе от контакт с лечебното заведение.

Източник: БНР

Leave a Reply