На колко пломби за година имам право по НЗОК?

На колко пломби за година имам право по НЗОК?

Моля да поясните до колко пломби максимум покрива Здравната каса? Знам, че се покриват до определена сума 3 или 4 процедури, но могат ли да бъдат еднакви, например пломбиране на два зъба. Не съм се възползвал от други процедури през 2020 г.

Димитър Хубенов, гр. София

В пакета първична извънболнична дентална помощ през настоящата календарна година НЗОК заплаща частично следните дентални дейности за здравноосигурени над 18-годишна възраст:

• обстоен преглед със снемане на орален статус – доплащането от пациента е 1.80 лв.

• до три лечебни дейности, които могат да бъдат: обтурация (пломба) с химичен композит или амалгама, и/или екстракция на постоянен зъб с анестезия (съответно доплащането от пациента е по 4.00 лв).

По пакет Специализирана извънболнична дентална помощ за здравноосигурени над 18-годишна възраст, НЗОК заплаща за следните дейности:

• специализиран обстоен преглед, за което доплащането от пациента е 1.80 лв.

• инцизия в съединително-тъканни ложи с анестезия, за което доплащането от пациента е 7.50 лв.

• екстракция на дълбоко фрактуриран зъб или дълбоко разрушен зъб с анестезия, за което доплащането от пациента е 13.50 лв.

• контролен преглед след някоя от горните две дейности, за което доплащането от пациента е 0.80 лв.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply