Защо трябва да си платим теста за коронавирус при прием в болница? | Пациентски вестник
Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |четвъртък, март 30, 2023
Вие сте тук: Home » Моите права » Защо трябва да си платим теста за коронавирус при прием в болница?
  • Последвайте ни:!

Защо трябва да си платим теста за коронавирус при прием в болница? 

На баща ми се налага да влезе в болница за планов прием. Лекуващият лекар му е казал да си направи бърз тест за корона вирус, съответно и да си го заплати. Масово се твърди, че бързите тестове са недостоверни, а в града ни няма лаборатория, която прави ПСР тестове. НЗОК поема ли ПСР тест за корона вирус?

Ако да, кой трябва да даде направление за този тест – личният лекар, лекуващият или се поема от болницата? Какви са изискванията при прием в болница, относно тестовете – бързи или ПСР трябва да са?

Ангел Демирев, гр. Пловдив

Съгласно инструкциите на министъра на здравеопазването, тестове за COVID-19 следва да се правят, ако пациентът е бил контактен с вирусоносители или има клинична картина на заболяването. Отбелязваме, че решението за провеждане на тези изследвания се взима след преценка от лекуващия лекар.

Не съществува обаче изрична разпоредба относно задължително осъществяване и заплащане от пациентите на тестовете за коронавирус в болничната помощ. Тест, заплатен от пациента, не може да бъде условие за прием в болница. Всички здравноосигурени хора имат право на достъп до лечебни заведения за оказване на болнична помощ, заплащана от НЗОК, когато диагностичната и/или лечебната цел не може да бъде постигната в условията на извънболничната помощ.

В пакета за извънболнична помощ на НЗОК са включени изследвания за доказване на COVID-19, които се заплащат от Здравната каса, съгласно Наредбата за допълнение на Наредба №9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, издадена от министъра на здравеопазването, (обн., ДВ, бр. 38 от 24 април 2020 г.)

В нея е добавено ново, високоспециализирано изследване “Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19” в пакетите по “Вирусология” и “Клинична микробиология” в специализираната извънболнична медицинска помощ.

С допълнението на наредбата се дава нормативна възможност НЗОК да заплаща на лечебните заведения -лаборатории по вирусология и по микробиология, които имат сключен договор с НЗОК, за дейностите по диагностика на заболяването COVID-19 в извънболничната медицинска помощ. В момента се сключват договори с лаборатории, определени със заповед на министъра на здравеопазването. Изследването ще се извършва с направление (бл. МЗ-НЗОК №4А), издадено от лекар, служител в РЗИ.

Бързите тестове не се заплащат от НЗОК.

Източник: zdrave.to

Добавете коментар