Може ли да се преместя в друга болница, ако не съм доволна от лечението?

Може ли да се преместя в друга болница, ако не съм доволна от лечението?

Имам ли право и какъв е редът да преместя майка ми от едно лечебно заведение в друго, тъй като не сме доволни от полаганите грижи за нея? В случая не става дума за отказ от лечение, а просто за преместване в друга болница.

Радостина Петкова, гр. Бургас

По време на хоспитализацията пациентът може да бъде преведен от една болница в друга, след преценка на лекуващия екип. За целта се изготвя етапна епикриза.

В случая става дума за отказ/напускане на болницата по собствено желание. Това е възможно, но трябва да се спазят нормативните правила, съгласно Наредба №49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи, и пациентът да декларира това си намерение, като попълни документ “Информирано решение за преждевременно прекратяване на започналия престой в болничното заведение и на болничното лечение/диагностициране” (това е бланкетна форма към гореспоменатата Наредба № 49).

Източник: zdrave.to

Leave a Reply