В Александровска болница прилагат нова технология за диагностика на тумори

В Александровска болница прилагат нова технология за диагностика на тумори

В Александровска болница за пръв път започна приложението на нова технология за диагностика и проследяване на рака на простата и на невроендокринните тумори – на стомаха, червата, белия дроб и други. Разходите за изследването се поемат от Националната здравноосигурителна каса.

Нови радиофармацевтици, които болницата сама произвежда, са надеждата за ранно откриване на тумори на простатата, стомаха, червата, белия дроб, но и за проследяването на тези тумори след лечението им, или за появата на рецидиви и метастази.

„След 4-годишен неуморен труд успяхме да въведем един уникален метод, позитронно-емисионна томография, така наречения 5-скенер, който повечето от пациентите познават. В случая различното е, че той се прави с друг радиоизотоп, друго вещество, което инжектираме на пациентите и то е много специфично за простатния карцином, неговите метастази, така също и другият ни радиофармацевтик е за невроендокринни тумори„, поясни доц. Валерия Хаджийска, началник на Клиниката по нуклеарна медицина в Университетската болница Александровска. Невроендокринните тумори са голяма група неоплазии, започващи от хормонпродуциращите клетки на невроендокринната система.

От една седмица в Алекасандровска болница от метода се възползват всички пациенти, насочени от специалист. Месечно могат да се изследват 80 души.

„Регулярно всеки ден имаме такива пациенти, записването е абсолютно идентично с това на досега широкоприлагания 5-скенер с маркирана глюкоза, т.е. както при останалите онкологични пациенти, изискват се същите документи, също тези пациенти преминават през лекарска комисия, която преценява дали изследването е подходящо за тях“, допълни доц. Хаджийска.

С най-новата придобивка, Клиниката по нуклеарна медицина на болницата става най-добре оборудваният център в Западна България от технологична гледна точка. „Това е огромно преимущество, не само за нашата клиника като диагностично звено. Радиофармацевтикът при нас се произвежда от специален екип от обучени радиохимици. Те са преминали през всички необходими курсове за обучение в чужбина“, подчерта доц. Валерия Хаджийска.

Източник: БНР

Leave a Reply