НЗОК ще проверява общинските болници, надхвърлили лимитите си по време на извънредно положение

НЗОК ще проверява общинските болници, надхвърлили лимитите си по време на извънредно положение

7 млн. допълнително е платила Касата на лечебните заведения в рамките на Методиката

Броят на направленията в извънболничната медицинска помощ за второто тримесечие на годината остава равен на определения през първото тримесечие на настоящата година и е в рамките на определените бюджети на изпълнителите на ПИМП и СИМП. Това става ясно от стенограмата на заседанието на Надзорния съвет на НЗОК, проведено на 27 април.

„Няма обстоятелства, които да налагат да коригираме стойностите в посока увеличение. Подходили сме максимално справедливо и коректно спрямо текущата ситуация и фактът, че при всички положения има отлив от ползването на такъв вид дейности. В специализираната помощ 1 149 000 броя направления се прехвърлят, а в медико-диагностичната сфера са направления на стойност 14 млн. лв., в това число близо 2 млн. лв. за изследвания за магнитно-резонансна томография. Няма някакъв нов момент спрямо досегашната ни практика“, казва председателят на Надзора Жени Начева. Управителят на Касата проф. Петко Салчев допълва, че неусвоените средства след второто тримесечие ще бъдат преразпределяни следващ период, за да може при наплив на пациенти направленията да бъдат усвоени.

По отношение на отчетената дейност от болничната медицинска помощ, която е трябвало да бъде заплатена за март през април, спрямо която се изчисляват 85% е 181 млн. лв., става ясно още от стенограмата. „Тя е изчислена от средноаритметичната стойност за първите три месеца, като януари отчитаме и авансово заплатените суми през декември. И стойността, която е заявена от изпълнителите на болнична медицинска помощ и одобрена за плащане, е в размер на 155 млн. лв. Като определената стойност за доплащане, която ще бъде платена авансово в рамките на тези 85%, е 7 446 000 млн. лв. Тези 7 млн. лв. всъщност се вписват в определените 181 млн. лв.“, казва Жени Начева.

„Отчетената дейност е 155 млн. лв., която е платена. Сега се утвърждават допълнителните плащания, които са по Методиката. Предстои тези допълнителни 7 млн. лв. да бъдат изплатени на лечебните заведения“, уточнява управителят на Касата проф. Салчев.

Според члена на Надзорния съвет д-р Иван Кокалов през март болниците за рехабилитация не са отчели дейност. „Няма нито една такава болница. Има даже такива, които са надвишили парите“, отговаря проф. Салчев.

„На мен ми направи впечатление, че общинските болници са си изчерпали лимита. Някои са на 150%, други на 130%. За мен е малко странно този изчерпан лимит в условия на извънредна ситуация и на празни болници, и затова, че пациентите не посещават, няма планови приеми. Наистина разбирам раждания, диализа, но всичко останало?“, коментира и членът на Надзорния съвет Оля Василева.

„Тъй като не искаме сега да спрем плащанията по лечебни заведения, особено тези, които са на първа линия, аз съм поставил задача, след като мине това да направят проверка на всичките Специализирани болници за рехабилитация, които са отчели дейност в момента, когато със заповед министърът беше забранил такава дейност. Тъй като ние имаме точно определени клинични пътеки, по които могат да приемат спешните. Тогава ще направим проверка и ще Ви докладвам всъщност какво се е случило. От 14 болници по рехабилитация, мисля, има само 3, които са горе-долу в не много добро състояние. Останалите общо взето се движат като норма в тази ситуация“, казва проф. Салчев.

„Ще бъдат проверени и общинските болници, които са надхвърлили лимитите си. Ние за нито една болница не предлагаме пропорционално увеличение или корекция на общия им таван на лимит, който сме дали, допълва Жени Начева.

По думите на управителя на НЗОК пък постоянно има писма от тях, че не могат да функционират. „Когато приключи цялата тази ситуация, ние ще направим проверка, тъй като РЗОК трябва да направят след това проверка на всичките тези стойности, които са определени. Ще бъдат проверени не само какви пари са отчели, а дейност по дейност какво са отчели – колко клинични пътеки, колко пациенти и т.н. Тъй че тогава ще Ви представим в пълен разчет всичките данни“, казва проф. Салчев.

Той коментира й лечебните заведения, които са подали допълнително искане, да си увеличат стойностите не до 85%, а до 100%. „Писмата са постъпили не през РЗОК, а направо до мен и затова искам да Ви информирам, че дойде писмо от МБАЛ „Света Петка“-Видин, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, УМБАЛ „Света Анна“-София, УМБАЛ „Александровска“, ВМА и от УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“-Стара Загора, които желаят над 85% до 100% на базовата стойност, която е определена. Това са болниците, които посрещат на първа линия COVID – 19. Общият размер на сумата за тези няколко лечебни заведения допълнително е 2 365 000 лв.“, казва проф. Салчев.

Той допълва, че част от тези лечебни заведения дори са изпратили списък на разходите, които са направили във връзка с преустройството на другите отделения за работа с такива пациенти.

Надзорният съвет на НЗОК се е съгласил, че тези средства трябва да бъдат изплатени, макар че разходите не са лечебни, а са административни, за да не се стигне до намаляване на заплатите на персонала.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply