Трябва ли да спазя датата за явяване на ТЕЛК по време на епидемията?

Трябва ли да спазя датата за явяване на ТЕЛК по време на епидемията?

Имаме насрочена дата за явяване на ТЕЛК за детето ми през април. В сегашната обявена извънредна ситуация работят ли тези комисии за преосвидетелстване? Как става явяването или изпращането на документите? Ако не работят, трябва ли да подам допълнително някакво заявление за отлагане на датата или това става по служебен път?

Ивайла Йорданова, гр. Плевен

На официалната интернет-страница на Министерството на здравеопазването е публикувана на 24 март 2020 г. информация за хората, които трябва да бъдат освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК по време на извънредното положение в България.

Със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 24 март 2020 г.) са регламентирани допълнителни права на хората, сред които – експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, чиито срок изтича по време на извънредното положение, продължават действието си до два месеца след неговата отмяна.

§ 20. Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, съответно експертните решения на ЦВМК към Военномедицинската академия за годност за военна служба и служба в доброволния резерв, при които срокът на инвалидност, съответно срокът на годност изтича по време на действието на този закон, продължават действието си по време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply