Удължиха срока на протоколите за скъпо лечение на хронично болни

Удължиха срока на протоколите за скъпо лечение на хронично болни

Във връзка с удължаване на извънредното положение до 13 май Здравната каса служебно удължи срока на валидност на протоколите за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти за времето на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна, съобщиха от касата.

В случай на издаване на нова рецептурна книжка за хронично болни пациенти аптеката отпуска лекарствата без да е необходимо заверяването на книжката в Регионалната здравноосигурителна каса.

Информацията за новата книжка се подава от личния лекар по електронен път.

От НЗОК са изготвили допълнение към условията и реда за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, както и служебно удължаване на срока на валидност на протоколите за скъпоструващо лечение на хроничноболни пациенти.

След обявяването на извънредно положение до 13 май протоколите за скъпоструващо лечение ще са валидни още два месеца след него. Не се удължава служебно срокът на протоколите за лечение на хроничен вирусен хепатит „С“, на хемангиоми в кърмаческа и ранна детска възраст в извънболничната помощ и на бронхопулмонална дисплазия.

Редът и условията за отпускане на лекарства в условията на извънредно положение са публикувани на интернет страницата на НЗОК.

Източник: БНР

Leave a Reply